LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

27.11 – 3. 12. 2023

 

Pondelok 27.11 – Božská liturgia  17.00

Svätý mučeník Jakub Perzský.

 

Anna

 

 

Utorok 28.11 – Božská liturgia 7.30

Prepodobný mučeník Štefan Nový

 

+ Michal, Michaela

 

 

Streda 29.11 –  Božská liturgia 17.00

Svätý mučeník Paramon.

Svätý mučeník Filumen

 

rod. Hunčarová

 

 

Štvrtok 30.11 – Božská liturgia 7.30

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

 

Mária

 

 

Piatok 1.12 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Svätý prorok Nahum

 

+ Milanko   

 

 

Sobota 2.12 – Božská liturgia 7.30

Svätý prorok Habakuk

 

Anna s rodinou

 

 

Nedeľa 3.12 –  Božská liturgia 8.00       

Nedeľa 27. (28.) týždňa po Päťdesiatnici.

Svätý prorok Sofoniáš.

 

Peter – za pomoc Sv. Ducha

 

 

 

Oznamy:

– v dňoch, keď je liturgia večer, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00; keď je liturgia ráno, tak po liturgii;

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Jozefa Vojtilu CSsR, na čísle 0904 986 456.