LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

3. – 9.6. 2024

 

Pondelok 3.6Božská liturgia  17.00

Svätý mučeník Lucilián a spoločníci

 

+ Milan, Dušan Horňákoví

 

 

Utorok 4.6 – Božská liturgia  7.30

Náš otec svätý Métrofanés, konštantinopolský patriarcha.

 

Zuzanka

 

 

Streda 5.6-  Božská liturgia 17.00

Svätý hieromučeník Dorotej, týrsky biskup

 

+ Anna Borošová

 

 

Štvrtok 6.6 –  Božská liturgia 7.30 

Náš prepodobný otec Bessarión Divotvorca.

Prepodobný Hilarión Nový, ihumen Dalmatovho kláštora a vyznávač

 

+ Juraj Demetra   

 

 

Piatok 7.6 – Božská liturgia 17.00 (csl.)

Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, Milujúceho ľudí. (Odporúčaný sviatok)

Svätý hieromučeník Teodot Ankyrský.

 

Jozef (70 r.ž.)  

 

 

Sobota 8.6 –  Božská liturgia 7.30

Presvätá Bohorodička Spolutrpiteľka.

Prenesenie pozostatkov svätého veľkomučeníka Teodora Tiróna

 

+ Jolana

 

 

Nedeľa 9.6 –  Božská liturgia 8.00

Nedeľa 3. týždňa po Päťdesiatnici

Náš otec svätý Cyril, alexandrijský arcibiskup.

 

rod. Leškaničová  

 

 

Oznamy:

– v stredu a piatok keď je liturgia večer, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00; keď je liturgia ráno, tak po liturgii;

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Jozefa Vojtilu CSsR, na čísle 0904 986 456