LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

13. – 19. 3. 2023

 

Pondelok 13.3 –  Obednica + Večiereň 18.00

Prenesenie pozostatkov nášho otca svätého Nikefora, konštantinopolského patriarchu

 

Aliturgický deň

 

 

Utorok  14.3 – Obednica + Večiereň 18.00

Náš prepodobný otec Benedikt

 

Aliturgický deň

 

 

Streda 15.3 –  Obednica + Liturgia VPD 17.00

Svätý mučeník Agapios a s ním ďalší šiesti mučeníci.)

Svätý Klement Mária Hoffbauer CSsR.

 

+ sr. Gerarda OSsR

 

 

Štvrtok 16.3 – Obednica + Večiereň 18.00

Svätí mučeníci Sabinus a Papas

 

Aliturgický deň

 

 

Piatok 17.3 – Obednica + Liturgia VPD 17.00

Náš prepodobný otec Alexej, Boží človek

 

+ sr. Gabriela OSsR

 

 

Sobota 18.3 – Božská liturgia (csl.) + hramoty 7.30 

Sobota 4. týždňa Veľkého pôstu – štvrtá zádušná.

Náš otec svätý Cyril, jeruzalemský arcibiskup

 

Všetci zosnutí

 

 

Nedeľa 19.3 – Božská liturgia 8.00            

Nedeľa 4. týždňa Veľkého pôstu – pamiatka nášho prepodobného otca Jána, autora spisu Rebrík.

 

Anna, Veronika

 

 

Oznamy:

– V dňoch, keď je večer liturgia vopred posvätených darov, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00 do 16:45;

– v prípade potreby možno kontaktovať o. Milana na čísle 0911 073 073.