LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

26.2.- 3.3. 2024

 

Pondelok 26.2 – Obednica+Večiereň 18.00

Náš otec svätý Porfýrios, gazský biskup

 

  Aliturgický deň  

 

 

Utorok 27.2 – Obednica+Večiereň  18.00

Náš prepodobný otec a vyznávač Prokop Dekapolita

 

Aliturgický deň

 

 

Streda 28.2 –  Obednica+ Liturgia VPD 17.00

Náš prepodobný otec a vyznávač Bazil, Prokopov spoluaskéta

 

Zuzanka

 

 

Štvrtok 29. 2 – Obednica+Večiereň 18.00

Náš prepodobný otec Kassián

 

Aliturgický deň

 

 

Piatok 1.3 – Obednica+ Liturgia VPD  17.00 

Svätá prepodobná mučenica Eudokia

 

+ Alfonz, František

 

 

Sobota 2.3 – Božská liturgia (csl.) + hramoty 7.30

Sobota 3. týždňa Veľkého pôstu – zádušná.

Svätý hieromučeník Teodot, kerynejský biskup

 

Všetci zosnutí

 

 

Nedeľa 3.3 –  Božská liturgia 8.00

Nedeľa 3. týždňa Veľkého pôstu – Krížupoklonná.

Svätý mučeník Eutropios a jeho spoločníci Kleonik a Bazilisk.

 

Tomáš Kostovčík (40 rokov života)

 

 

Oznamy:

 

– Tento týždeň je prvopiatkový, spovedať sa bude pondelok, utorok, štvrtok od 17:00 hod; stredu a piatok od 16:00 hod.

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Jozefa Vojtilu CSsR, na čísle 0904 986 456.