LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

25.9. – 1. 10. 2023

 

Pondelok 25.9 – Božská liturgia  17.00

Naša prepodobná matka Eufrozína.

 

dobrodinci kláštora

 

 

Utorok 26.9 – Božská liturgia 7.30

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

Blahoslavený Gašpar Stangassinger CSsR.

 

Terézia

 

 

Streda 27.9 –  Božská liturgia 17.00

Svätý mučeník Kallistrát a spoločníci.

 

+ Ema, Ľubka

 

 

Štvrtok 28.9 – Božská liturgia 7.30

Náš prepodobný otec a vyznavač Charitón

 

+ sr. Bernardette OSsR

 

 

Piatok 29.9 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Náš prepodobný otec Kyriak Pustovník

 

Michal

 

 

Sobota 30.9 – Božská liturgia 7.30

Svätý hieromučeník Gregor, biskup Veľkého Arménska

 

+ sr. Cecilia OSsR

 

 

Nedeľa 1.10 –  Božská liturgia 8.00       

Nedeľa 18. týždňa po Päťdesiatnici.

Presvätá Bohorodička Ochrankyňa.

Svätý apoštol Ananiáš, jeden zo sedemdesiatich

 

Adriana, Milan  (25 rokov manž. života)

 

 

 

Oznamy:

– V prípade potreby môžete kontaktovať o. Jozefa Vojtilu CSsR na čísle 0904 986 456.