LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

13.- 20.5. 2024

 

Pondelok 13.5 – Božská liturgia 17.00

Svätá mučenica Glykéria.

Vznik Rehole Najsvätejšieho Vykupiteľa

 

+ Milanko

 

 

Utorok 14.5 – Božská liturgia  7.30

Svätý mučeník Izidor

 

Zuzanka

 

 

Streda 15.5 –  Božská liturgia 17.00

Náš prepodobný otec Pachómios Veľký.

Náš otec svätý Izaiáš, biskup a rostovský divotvorca

 

Anna, Jozef

 

 

Štvrtok 16.5 –  Božská liturgia 7.30 

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého

 

Anna s rodinou

 

 

Piatok 17.5 – Božská liturgia 17.00 (csl.)

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka

 

+ Mikuláš   

 

 

Sobota 18.5 –  Božská liturgia + hramoty 7.30

Sobota pred Päťdesiatnicou – piata zádušná sobota.

Svätý mučeník Teodot z Ankyry a sedem svätých panien.

Svätí mučeníci Peter, Dionýz a spoločníci

 

Všetci zosnutí

 

 

Nedeľa 19.5 –  Božská liturgia 8.00

Päťdesiatnica – Zostúpenie Svätého Ducha

 

Vratislav (50 r.ž.)

 

 

Pondelok 20.5Božská liturgia + myrovanie 17.00

Pondelok Svätého Ducha – Odpustová slávnosť (Odporúčaný sviatok)

 

rod. Komperová

 

 

Oznamy:

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Jozefa Vojtilu CSsR, na čísle 0904 986 456