LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

19.- 25.2. 2024

 

Pondelok 19.2 – Obednica+Večiereň 18.00

Svätý apoštol Archippos.

 

  Aliturgický deň  

 

 

Utorok 20.2 – Obednica+Večiereň  18.00

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup

 

Aliturgický deň

 

 

Streda 21.2 –  Obednica+ Liturgia VPD 16.45

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.

Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup veľkej Antiochie

 

+ Milanko

 

 

Štvrtok 22. 2 – Obednica+Večiereň 18.00

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu

 

Aliturgický deň

 

 

Piatok 23.2 – Obednica+ Liturgia VPD  17.00 

Svätý hieromučeník Polykarp, smyrniansky biskup

 

Jozef, Anna

 

 

Sobota 24.2 – Božská liturgia (csl.) 7.30

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána

 

+ Richard Sandford

 

 

Nedeľa 25.2 –  Božská liturgia 8.00

Nedeľa 2. týždňa Veľkého pôstu.

Náš otec svätý Taras, konštantinopolský arcibiskup

 

Dobrodinci kláštora OSsR

 

 

Oznamy:

 

– O. Jozef bude v tomto týždni odcestovaný. Budú ho zastupovať spolubratia kňazi.