LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

29.5. – 4. 6. 2023

 

Pondelok 29.5

Pondelok Svätého Ducha (odpustová slávnosť)

 

Akatist k Svätému Duchu –  16.15

Božská liturgia –  17.00 

 

Peter, Veronika, Janka, Lenka, Ján

 

 

Utorok  30.5 – Božská liturgia 7.30

Náš prepodobný otec Izák, igumen Dalmatovho kláštora

 

Františka (uzdravenie)

 

 

Streda 31.5 –  Božská liturgia 17.00

Svätý apoštol Hermas. Svätý mučeník Hermeias

 

Františka (uzdravenie)

 

 

Štvrtok 1.6 – Božská liturgia 7.30

Svätý mučeník Justín Filozof a spoločníci.

 

Františka (uzdravenie)

 

 

Piatok 2.6 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Náš otec svätý Nikefor Vyznávač, konštantinopolský patriarcha

 

+ Milanko

 

 

Sobota 3.6 – Božská liturgia 7.30

Ukončenie sviatku Päťdesiatnice

 

Františka (uzdravenie)

 

 

Nedeľa 4.6 –  Božská liturgia 8.00       

Nedeľa 1. týždňa po Päťdesiatnici – Všetkých svätých

 

Ján, Terézia s rodinou

 

 

Oznamy:

– v dňoch, keď je liturgia večer, je možnosť vyspovedať sa od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii;

– v prípade potreby možno kontaktovať o. Milana na čísle 0911 073 073.