AKTUALITY

Christos voskrese!

Christos voskrese!| 16/04/2017

Keď sa pominula sobota, na úsvite prvého dňa v týždni prišla Mária Magdaléna a iná Mária pozrieť hrob» (Mt 28,1). Môžeme si predstaviť tie kroky... typický krok človeka, ktorý ide na cintorín, unavený krok zmätenosti, ochabnutý krok toho, kto nie je presvedčený, že sa takto všetko skončilo... Môžeme si predstaviť ich bledé tváre, vlhké od sĺz... A otázka: Ako je možné, aby Láska zomrela?

čítaj ďalej...
Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti

Ježiš vyšiel von s tŕňovou korunou a v purpurovom plášti| 08/04/2017

Poklad našich duší, kto boli tí krutí vojaci, ktorí vymysleli takúto trýzeň pre tvoju božskú hlavu? Boli to zlé myšlienky ľudí, z ktorých pramení všetka zloba.

čítaj ďalej...
Uvedenie do pôstu

Uvedenie do pôstu | 28/02/2017

V piatok 3. marca, večer po Liturgii vopred posvätených darov, Vás pozývame na prednášku o. Milana Gábora o sv. Efrémovi Sýrskom a o jeho modlitbe, ktorú sa modlíme počas pôstu. V sobotu budú pokračovať prednášky na tému úcty ikon, v duchu, v ktorom sa nesie aj najbližšia nedeľa. Čas prednášok v sobotu: 9.00 – 3. čas + prednáška; 10.00 – 6. čas + prednáška; 15.00 - 9. čas a prednáška; 18.00 - večiereň

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.