AKTUALITY

Uvedenie do pôstu

Uvedenie do pôstu | 28/02/2017

V piatok 3. marca, večer po Liturgii vopred posvätených darov, Vás pozývame na prednášku o. Milana Gábora o sv. Efrémovi Sýrskom a o jeho modlitbe, ktorú sa modlíme počas pôstu. V sobotu budú pokračovať prednášky na tému úcty ikon, v duchu, v ktorom sa nesie aj najbližšia nedeľa. Čas prednášok v sobotu: 9.00 – 3. čas + prednáška; 10.00 – 6. čas + prednáška; 15.00 - 9. čas a prednáška; 18.00 - večiereň

čítaj ďalej...
Ikonopisecký kurz v kláštore

Ikonopisecký kurz v kláštore| 11/02/2017

V dňoch od 3-10.2 sa v našom kláštore konal ikonopisecký kurz pod vedením rumunského ikonopisca a reštaurátora Mihaia Cucu. Zúčastnili sa na ňom niektoré sestry z nášho spoločenstva, sestry z Kežmarku ako aj pár našich známych, ktorí sa venujú tomuto umeniu. Veľkou radosťou bola pre nás aj prítomnosť a pomoc našich dvoch spolusestier z írskeho spoločenstva v Dubline, ktoré nám pomáhali s prekladom a zároveň asistovali pri písaní, keďže už dlhé roky patria do tejto školy. Všetko to vyvrcholilo slávnostným obradom posvätenia ikon za účasti otca arcibiskupa Jána.

čítaj ďalej...
Urobte ju známou po celom svete

Urobte ju známou po celom svete| 18/01/2017

V roku 1866 pápež Pius IX. odovzdal obraz Matky ustavičnej pomoci redemptoristom, pričom im zveril poslanie: "Urobte ju známou po celom svete." Pri príležitosti 150. výročia obnovenia úcty k nej putuje táto vzácna ikona po všetkých chrámoch, miestach spojených s jej uctievaním, predovšetkým po farnostiach a kláštoroch redemptoristov a redemptoristiek. V dňoch od 15-18. januára sme ju mohli privítať aj v našej kaplnke a zveriť sa nanovo do jej materskej opatery.

čítaj ďalej...