AKTUALITY

Učíme sa čnostiam - dobrota

Učíme sa čnostiam - dobrota| 07/08/2017

Dobrota - vlastnosť dobrého človeka, láskavosť, dobrotivosť, vľúdnosť. Je to sila, ktorá dokáže zmieňať vrahov na priateľov, zločinca na svätého, peklo v duši na nebo. Je rozlievaním seba na iných.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - trpezlivosť

Učíme sa čnostiam - trpezlivosť| 24/07/2017

Trpezlivosť – pokojná zdržanlivosť pred každou bolesťou a ťažkou situáciou. Znášanie bez odporu niečoho nepríjemného. Akceptácia všetkého, čo život prináša, nie však tupo a rezignovane, ale s vedomím, že v konečnom dôsledku všetko má veľký zmysel.

čítaj ďalej...
Odpustová slávnosť

Odpustová slávnosť | 06/06/2017

V pondelok 5. júna, na sviatok Najsvätejšej Trojice, sa v našej kaplnke konala odpustová slávnosť, ktorú slávil košický eparcha vladyka Milan Chautur za účasti niekoľkých kňazov a mnohých veriacich. Na sprítomnenie týchto krásnych chvíľ ponúkame slová z homílie otca biskupa a pár záberov zo slávnosti.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.