AKTUALITY

Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 26/12/2014

V tejto svätej noci, kým kontemplujeme práve narodené Dieťa Ježiša, uložené do jasieľ, sme pozvaní, aby sme sa zamysleli. Ako prijímame Božiu nežnosť? Dovolím mu, aby sa ku mne priblížil, nechám, aby ma objal, alebo mu bránim priblížiť sa? «Ale veď ja hľadám Pána» - môžeme namietať. Avšak, najdôležitejšia vec nie je ho hľadať, ale dovoliť mu, aby ma vyhľadal, aby ma našiel a s láskou si ma privinul. Otázka, ktorú nám toto Dieťa kladie už len samotnou svojou prítomnosťou, je táto: Dovolím Bohu, aby ma mal rád?

čítaj ďalej...
Boh sa rodí z lásky k tebe

Boh sa rodí z lásky k tebe| 26/12/2014

Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema. Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie, nebojme sa toho. Nemajme strach z pohnutia nášho srdca! Potrebujeme, aby sa naše srdce pohlo. Nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou. Potrebujeme jeho láskavé pohladenia. Božie pohladenia nezanechávajú rany. Božie pohladenia nám dodávajú pokoj a silu. (...)

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 14/12/2014

Človek je svetlom do tej miery, v akej je darom pre ostatných. A každý človek v skutočnosti je týmto vzácnym darom!

čítaj ďalej...