AKTUALITY

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny| 18/08/2016

Mária, Matka Božia, plná milosti, poslušná Duchu Svätému, už žije v Božom nebi s celým svojím bytím, s telom i dušou. Sv. Ján Damascénsky odvolávajúc sa na toto tajomstvo v jednej slávnej kázni hovorí: „Dnes je svätá Panna Mária vovedená do nebeského chrámu.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač

Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač| 10/08/2016

Narodil sa v Carihrade okolo roku 580. Pochádzal zo zámožnej rodiny, čo mu umožnilo získať všestranné vzdelanie. Cisár Herakleus ho ustanovil za svojho prvého tajomníka a menoval ho svojím radcom. Keď sa na cisárskom dvore začal rozmáhať monoteletizmus (Kristus má len jednu vôľu), ktorému podľahol aj samotný cisár, Maxim odišiel z cisárskeho dvora a vstúpil do Chryzopolského monastiera.

čítaj ďalej...
Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista| 05/08/2016

Ježiš berie zo sebou na vrch troch učeníkov a zjavuje im svoju Božiu slávu, nádheru Pravdy a Lásky. Chce, aby toto svetlo ožarovalo ich srdcia vo chvíli, keď budú naplnené temnotou z jeho utrpenia a smrti, keď pre nich bude pohoršenie kríža neznesiteľné.

čítaj ďalej...