AKTUALITY

Svätý týždňa - sv. Augustín

Svätý týždňa - sv. Augustín| 26/08/2016

Sv. Augustín patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike. Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. Augustína je sv. Monika. Augustín prežil búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Žil neviazaným životom, plným radovánok. Matka Monika sa za neho stále modlila. Otec naopak, bol pyšný, že má takého syna. Roku 370 odišiel do Kartága, aby mohol dokončiť štúdiá. O rok neskôr zomrel jeho otec, ktorý sa pred smrťou zásluhou svojej manželky Moniky obrátil.

čítaj ďalej...
Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny| 18/08/2016

Mária, Matka Božia, plná milosti, poslušná Duchu Svätému, už žije v Božom nebi s celým svojím bytím, s telom i dušou. Sv. Ján Damascénsky odvolávajúc sa na toto tajomstvo v jednej slávnej kázni hovorí: „Dnes je svätá Panna Mária vovedená do nebeského chrámu.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač

Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač| 10/08/2016

Narodil sa v Carihrade okolo roku 580. Pochádzal zo zámožnej rodiny, čo mu umožnilo získať všestranné vzdelanie. Cisár Herakleus ho ustanovil za svojho prvého tajomníka a menoval ho svojím radcom. Keď sa na cisárskom dvore začal rozmáhať monoteletizmus (Kristus má len jednu vôľu), ktorému podľahol aj samotný cisár, Maxim odišiel z cisárskeho dvora a vstúpil do Chryzopolského monastiera.

čítaj ďalej...