AKTUALITY

Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný

Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný| 25/10/2016

Sv. Demeter žil v druhej polovici 3. storočia, v meste Solún, kde bol jeho otec vysokým cisárskym úradníkom. Po otcovej smrti ho cisár Maximián vymenoval za prokonzula mesta Solún a celej provincie. Sv. Demeter od detstva bol vychovaný v kresťanskej viere. Hoci zastával vysoký úrad, svoju vieru verejne vyznával a bol apoštolom svojej viery. Kvôli tejto viere ho cisár Maximián nariadil uvrhnúť do väzenia.

čítaj ďalej...
Svätá týždňa - sv. Margita Mária Alacoque

Svätá týždňa - sv. Margita Mária Alacoque| 11/10/2016

Sv. Margita Mária Alacoque sa narodila 22. júla 1647 vo Francúzsku v dedine Lauthecour pri mestečku Verosvres. Jej otec bol kráľovským notárom v dedine. Margita bola piata zo siedmich detí. Meno Mária dostala pri birmovaní. Rodičia svoje deti už od útleho veku viedli k viere. Keď mala osem rokov, zomrel otec.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. František z Assisi

Svätý týždňa - sv. František z Assisi| 05/10/2016

„Svetu sa zrodilo slnko.“ Týmito slovami známy taliansky básnik Dante Alighieri vo svojej Božskej komédii opisuje narodenie sv. Františka v Assisi koncom roku 1181 alebo začiatkom roku 1182. Ako syn bohatých rodičov – jeho otec bol predajca látok – František prežil ľahkomyseľnú mladosť, prechovávajúc obdiv voči rytierskym ideálom svojej doby. Keď mal dvadsať rokov, zúčastnil sa na vojenskej výprave a dostal sa do zajatia. Ochorel a po čase bol prepustený na slobodu.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.