AKTUALITY

Svätý týždňa - sv. prorok Eliáš

Svätý týždňa - sv. prorok Eliáš| 18/07/2016

Meno Eliáš má hebrejský pôvod a znamená „Môj Boh je Jahve“. Eliáš, najväčší prorok v severnom kráľovstve Izrael, pochádzal z Tisbe vo východojordánskej krajine Gilead. Jeho meno predznamenalo jeho povolanie i život: výlučné uctievanie Jahveho. O pôsobení tohto typického putujúceho proroka informujú dva starozákonné spisy – Knihy kráľov. Eliáš pôsobil v 9. storočí pred Kristom v čase kráľov Achaba (875-854) a Achazijáša (854-853).

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - blahoslavený Peter Pavol Gojdič

Svätý týždňa - blahoslavený Peter Pavol Gojdič| 11/07/2016

Pavol Gojdič sa narodil 17. júla 1888 v Ruských Pekľanoch, neďaleko Prešova v rodine gréckokatolíckeho kňaza Štefana Gojdiča a matky Anny, rod. Gerberyovej. Pri krste dostal meno Peter. Základné vzdelanie nadobudol v Cigeľke, neskôr v Bardejove a v Prešove. V štúdiu pokračoval na Gymnáziu v Prešove, ktoré ukončil maturitou v roku 1907. Nasledujúc Boží hlas, ktorý ho volal ku kňazstvu, nastúpil na štúdium teológie v Prešove. Keďže dosahoval vynikajúce výsledky, bol po roku poslaný na ďalšie štúdiá do Budapešti.

čítaj ďalej...
... a opäť rozlúčka...

... a opäť rozlúčka...| 02/07/2016

V týchto dňoch sme sa rozlúčili s naším duchovným otcom Miroslavom Mrugom po jeho ročnom pôsobení v našom kláštore a zároveň privítali medzi nami o. Mariána Andreja Pacáka CSsR. Aj touto cestou by sme sa ti o. Miro chceli poďakovať za všetko dobro, ktoré vďaka tebe splynulo na toto miesto, za tvoje modlitby, obetavosť, priateľskosť, ústretovosť vo všetkom. Nech Ti Boh to všetko štedro vynahradí a sprevádza ťa na ďalšej tvojej ceste.

čítaj ďalej...