AKTUALITY

Uloženie úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky

Uloženie úctyhodného pásu našej Presvätej Vládkyne a Bohorodičky| 30/08/2016

Podľa legendy, apoštoli po smrti Presvätej Bohorodičky pochovali jej telo v Getsemanskej záhrade. Po troch dňoch stráženia pri hrobe sa zjavil Ježiš a opýtal sa apoštolov, čo má urobiť. Tí ho podľa legendy prosili, aby Máriu vzkriesil a posadil ju po svojej pravici. A zakrátko sa zjednotila duša s telom a Mária bola vzatá do neba.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. Augustín

Svätý týždňa - sv. Augustín| 26/08/2016

Sv. Augustín patrí medzi najväčších učencov Cirkvi. Narodil sa roku 354 v Tagaste v severnej Afrike. Jeho otec Patrícius bol pohan. Matka sv. Augustína je sv. Monika. Augustín prežil búrlivú mladosť. Jeho otec ho dal na štúdiá svetských vied. Žil neviazaným životom, plným radovánok. Matka Monika sa za neho stále modlila. Otec naopak, bol pyšný, že má takého syna. Roku 370 odišiel do Kartága, aby mohol dokončiť štúdiá. O rok neskôr zomrel jeho otec, ktorý sa pred smrťou zásluhou svojej manželky Moniky obrátil.

čítaj ďalej...
Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny| 18/08/2016

Mária, Matka Božia, plná milosti, poslušná Duchu Svätému, už žije v Božom nebi s celým svojím bytím, s telom i dušou. Sv. Ján Damascénsky odvolávajúc sa na toto tajomstvo v jednej slávnej kázni hovorí: „Dnes je svätá Panna Mária vovedená do nebeského chrámu.

čítaj ďalej...