AKTUALITY

Beatifikácia zakladateľky - mimoriadna udalosť pre celú rehoľu

Beatifikácia zakladateľky - mimoriadna udalosť pre celú rehoľu| 27/06/2016

Dňa 18. júna sa v talianskom mestečku Foggia uskutočnila beatifikácia našej zakladateľky sr. Márie Celesty Crostarosa. Slávnostnej sv. omši predsedal prefekt kongregácie pre kauzy svätých kardinál Angelo Amato. Na tejto slávnosti boli prítomní mnohí biskupi, medzi nimi aj náš o. arcibiskup Cyril Vasiľ, kňazi, otcovia a bratia redemptoristi, sestry redemptoristky zo všetkých krajín, obyvatelia mestečka, ako aj mnohí iní sympatizanti tejto svätice a ňou založenej rehole.

čítaj ďalej...
S kandidátmi na kňazstvo

S kandidátmi na kňazstvo| 11/06/2016

V tomto týždni si v našom kláštore konali svoje duchovné cvičenia pred kňazskou vysviackou diakoni a subdiakoni z Prešovskej a Košickej eparchie, ktoré viedol o. Marek Kolesár. Novým robotníkom v Kristovej vinici želáme a vyprosujeme všetky potrebné milosti, dary Svätého Ducha. Buďte jeho apoštolmi, neste všetkým jeho pokoj, radosť a odpustenie.

čítaj ďalej...
Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí

Sviatok nášho najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista, milujúceho ľudí| 29/05/2016

Úcta k Ježišovmu Srdcu vznikla ako reakcia proti abstraktnému, prehnanému, studenému chápaniu Boha, ktoré sa šírilo medzi európskymi vzdelancami v 17. storočí. Náznaky tejto úcty však nachádzame už u stredovekých mystikov. Osobitná úcta k Ježišovmu Srdcu začala v 12. storočí. Sv. Anzelm (†1180), sv. Bernard (†1154) často hovoria o Spasiteľovom Srdci. V 13. storočí táto úcta slávila svoj vrchol. Bola to sv. Luitgarda (†1246), sv. Mechtilda Magdeburská, ktorá mala roku 1250 prvé videnie modlitieb Najsvätejšieho Srdca.

čítaj ďalej...