Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice 21. 5. 2018

Pondelok po nedeli Zoslania Svätého Ducha je v našom obrade zároveň aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Keďže kláštor je zasvätený jedinému Bohu v troch božských osobách, rehoľné spoločenstvo ako aj veriaci z blízkeho okolia, prišli sem spoločne osláviť Najsvätejšiu Trojicu. Hlavným slúžiteľom odpustovej slávnosti bol o. Martin Zlacký, vikár humenského arcibiskupského vikariátu, ktorý veriacich povzbudil k odvahe, dôvere a otvorenosti na Svätého Ducha. Prirovnal ho akoby k drôtiku, ktorý drží kvety v kytici, s pomocou ktorého zostávajú pevné a neochvejné. Slávnosti sa zúčastnili aj miestny duchovný správca o. Marián Andrej Pacák CSsR, protoihumen redemptoristov o. Metod Lukačik CSsR, duchovný správca filiálky Lomnica o. Jozef Zorvan a tunajší rodák o. Jozef Kavčák. Po slávnostnom sprievode okolo chrámu sa všetci zúčastnení stretli na spoločnom agapé v areáli kláštora.