LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

19. – 25.4.2021

 

Pondelok 19.4 – Božská liturgia 17.00

Náš prepodobný otec Ján zo Starej Lavry.

+ Slavomír (neverejná)

 

Utorok 20.4 –  Božská liturgia 7.30

Náš prepodobný otec Teodor Trichinas.

+ Mária (neverejná)

 

Streda 21.4 –  Božská liturgia 17.00

Svätý hieromučeník Január a spoločníci. Svätý mučeník Teodor z Pergy.

+ Slavomír (neverejná)

 

Štvrtok 22.4 – Božská liturgia 7.30

Náš prepodobný otec Teodor Sykeónsky.

+ Martina (neverejná)

 

Piatok  23.4 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Svätý a slávny veľkomučeník, triumfátor a divotvorca Juraj.

(Odporúčaný sviatok. Voľnica.)

Naďka s rod. (neverejná)

 

 Sobota 24.4 – Božská liturgia 7.30

Svätý mučeník Sáva Stratilat.

+ Martin (neverejná)

 

Nedeľa 25.4 – Božská liturgia 8.00

Štvrtá nedeľa po Pasche – o porazenom.

Svätý apoštol a evanjelista Marek.

dobrodinci kláštora OSsR (neverejná)

 

Oznamy:

– od pondelka 19. 4. sú opäť možné verejné liturgie, avšak pri splnení nasledovných opatrení: 1 osoba na 15 m2  – to v našich podmienkach znamená 8 osôb. Vzhľadom na počet sestier budú preto sv. liturgie naďalej bez účasti veriacich vo vnútri kaplnky. Veriaci sa ich však môžu zúčastniť pred kaplnkou na nádvorí a taktiež s možnosťou prijatia eucharistie.

– sviatosť zmierenia je možná po individuálnej dohode s kňazom (0911 073 073)

– predsienok kaplnky je k dispozícii na súkromnú modlitbu počas celého dňa, okrem času   spoločných liturgických slávení; denne v čase od 14.30 – 16.30 hod. bude kaplnka otvorená aj vo vnútri.