Aktuality

Christos voskrese!

Christos voskrese!| 02/04/2018

„Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu.“ (z utierne)

čítaj ďalej...
Ikonopisecký kurz 2018

Ikonopisecký kurz 2018| 19/03/2018

Tak, ako tomu bolo pred rokom, tak aj toho roku od 12-18. marca prebiehal v našom kláštore ikonopisecký kurz pod vedením rumunského ikonopisca a reštaurátora Mihaia Cucu. Zúčastnilo sa na ňom osem mladých nádejných ikonopiscov. Veríme, že to neboli ich posledné ikony, že sa budú v tomto smere ďalej rozvíjať.

čítaj ďalej...