Aktuality

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou| 06/12/2016

Cirkev dnes oslavuje Máriino nepoškvrnené počatie. Ako to vyhlásil blahoslavený Pius IX v apoštolskom liste Ineffabilis Deus v roku 1854, ona „bola skrze osobitnú milosť a privilégium všemohúceho Boha a pre budúce zásluhy Ježiša Krista Spasiteľa uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu“. Táto pravda viery je obsiahnutá v pozdrave archanjela Gabriela.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

Svätý týždňa - svätý apoštol Andrej Prvopovolaný| 28/11/2016

Meno Andrej pochádza z gréčtiny a znamená mužný, odvážny, pevný. Narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Ján a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Andreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina.

čítaj ďalej...