LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

22. – 28.11. 2021

 

Pondelok 22.11 – Božská liturgia 7.30

Poprazdenstvo Vstupu presvätej Bohorodičky.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

 

+ Martina

 

 

Utorok  23.11 –  Božská liturgia 7.30

Naši otcovia svätí Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, akragantský biskup.

 

+ Anna Tokárová

 

 

Streda 24.11 –  Božská liturgia 17.00

Svätá veľkomučeníca Katarína. Svätý veľkomučeník Merkúr.

 

Jozef

 

 

Štvrtok 25.11 – Božská liturgia 7.30

Ukončuje sa sviatok Vstupu presvätej Bohorodičky.

Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment, rímsky pápež a svätý Peter, alexandrijský biskup.

 

Dobrodinci kláštora OSsR

 

 

Piatok  26.11 – Božská liturgia (csl.) 7.30

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

Posvätenie chrámu svätého veľkomučeníka Juraja, ktorý je v Kyjeve pred bránami svätej Sofie.

 

+ Milan

 

 

Sobota 27.11 – Božská liturgia 7.30

Svätý mučeník Jakub Perzský.

 

+ Mária

 

 

Nedeľa 28.11 – Božská liturgia 8.00

Nedeľa 27. týždňa po Päťdesiatnici.

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

 

Renáta s rodinou (ochrana)

 

 

Oznamy:

– Náš okres je naďalej čierny, čo znamená 3. stupeň ohrozenia. Podľa nového semafora môže byť od pondelka v našej kaplnke do 50 ľudí, ktorí Prekonali kovid alebo sú Očkovaní (režim PO).

– v dňoch, keď je liturgia večer, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii.

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Milana na čísle 0911 073 073.

– zároveň Vás srdečne pozývame na výstavu, pri príležitosti 100. výročia príchodu Redemptoristov na Slovensko, ktorá je prístupná v kláštore Redemptoristiek až do konca novembra.