LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

28. 11.- 4.12. 2022

 

Pondelok 28.11 – Božská liturgia 17.00

Prepodobný mučeník Štefan Nový.

 

+ Milan, Slávka Hlavatí

 

 

Utorok  29.11 – Božská liturgia 7.30

Svätý mučeník Paramon.

Svätý mučeník Filumen

 

+ Ján, Anna

 

 

Streda 30.11 –   Božská liturgia 17.00

Svätý a všechválny apoštol Andrej Prvopovolaný

 

+ Ján Dargaj

 

 

Štvrtok 1.12 – Božská liturgia  7.30

Svätý prorok Nahum

 

+ Ján

 

 

Piatok 2.12 –  Božská liturgia 17.00 (csl.)

Svätý prorok Habakuk

 

+ Milanko

 

 

Sobota 3.12 – Božská liturgia 7.30

Svätý prorok Sofoniáš

 

+ Karol, Mária

 

 

Nedeľa 4.12 – Božská liturgia 8.00                                                 

Nedeľa 26. (28.) týždňa po Päťdesiatnici.

Svätá veľkomučenica Barbora.

Náš prepodobný otec Ján Damaský

 

Renáta s rodinou (ochrana)

 

 

Oznamy:

– v dňoch, keď je liturgia večer, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii.

– v prípade potreby môžete kontaktovať o. Milana na čísle 0911 073 073.