LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

3. – 9.5.2021

 

Pondelok 3.5 – Božská liturgia 17.00

Odchod do večnosti nášho prepodobného otca Teodóza, ihumena Pečerského monastiera a vodcu mníchov spoločného života.

Silvia – vnútorné oslobodenie (neverejná)

 

Utorok 4.5 –  Božská liturgia 7.30

Svätá mučenica Pelágia.

+ Mária (neverejná)

 

Streda 5.5 –  Božská liturgia 17.00

Ukončuje sa sviatok Polovice Päťdesiatnice.

Svätá a slávna mučenica Irena.

sr. Jana OSsR – narodeniny (neverejná)

 

Štvrtok 6.5 – Božská liturgia 7.30

Svätý, spravodlivý a veľmi trpezlivý Jób.

František s rodinou (neverejná)

 

Piatok  7.5 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Spomienka na znamenie úctyhodného kríža, ktoré sa ukázalo na nebi vo svätom meste Jeruzaleme za kráľa Konštantína o 3. hodine dňa.

Svätý mučeník Akakios.

+ František (neverejná)

 

 Sobota 8.5 – Božská liturgia 8.00

Svätý, slávny a všechválny apoštol a evanjelista Ján Teológ, milovaný učeník, ktorý ležal na Kristovej hrudi, panic. (Odporúčaný sviatok. Štátny sviatok.)

Náš prepodobný otec Arsenios Veľký.

+ Mária Tkáčová (neverejná)

 

Nedeľa 9.5 – Božská liturgia 8.00

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom

Svätý prorok Izaiáš.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca, svätého Mikuláša Divotvorcu, z Myry do mesta Bari.

K úcte Svätého Ducha (neverejná)

 

Oznamy:

– od pondelka 19. 4. sú opäť možné verejné liturgie, avšak pri splnení nasledovných opatrení: 1 osoba na 15 m2  – to v našich podmienkach znamená 8 osôb. Vzhľadom na počet sestier budú preto sv. liturgie naďalej bez účasti veriacich vo vnútri kaplnky. Veriaci sa ich však môžu zúčastniť pred kaplnkou na nádvorí a taktiež s možnosťou prijatia eucharistie.

– sviatosť zmierenia je možná po individuálnej dohode s kňazom (0911 073 073)