LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

26.7 – 1.8. 2021

 

Pondelok 26.7 – Božská liturgia 17.00

Svätý hieromučeník Hermolaos a spoločníci.

Svätá prepodobná mučenica Paraskeva.

 

+ Anna

 

 

Utorok 27.7 –  Božská liturgia 7.30

Svätý veľkomučeník a uzdravovateľ Panteleimón.

Náš otec svätý Kliment Divotvorca, ochridský arcibiskup, respektíve naši prepodobní otcovia sedmopočetníci Cyril, Metod, Gorazd, Kliment, Naum, Sáva a Angelár.

 

+ Mária

 

 

Streda 28.7 –  Božská liturgia 17.00

Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

 

+ Anna

 

 

Štvrtok 29.7 – Božská liturgia 7.30

Svätý mučeník Kallinik.

 

+ Anna Džavoronková

 

 

Piatok  30.7 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Svätí apoštoli Silas, Silván a spoločníci.

 

Michal (narodeniny)

 

 

Sobota 31.7 – Božská liturgia 7.30

Predsviatok Vynesenia úctyhodného a životodarného Pánovho Kríža.

Svätý a spravodlivý Eudokim.

 

+ Mária Tkáčová

 

 

Nedeľa 1.8 – Božská liturgia 8.00

Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici.

Vynesenie úctyhodných driev úctyhodného a životodarného Kríža.

Siedmi svätí makabejskí mučeníci, ich matka Solomona a starec Eleazar.

Náš svätý otec Alfonz Liguori, zakladateľ Kongregácie Najsvätejšieho Vykupiteľa.

 

Silvia (vnútorné uzdravenie)

 

 

Oznamy:

– od pondelka 12. 7. môže byť v našej kaplnke počas liturgie 75% kapacity; respirátory už nie sú povinné, stačia rúška.

– od 30. 6. už neplatí dišpenz od účasti na liturgii v nedeľu a v prikázaný sviatok;

– v čase zastupovania bude možnosť sv. spovede po individuálnej dohode s o. Miroslavom.