LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

8. – 14.8. 2022

 

Pondelok 8.8 – Božská liturgia 17.00

Svätý Emilián Vyznávač, kyzický biskup.

 

Mária s rodinou

 

 

Utorok  9.8 – Božská liturgia 7.30

Svätý apoštol Matej.

 

+ Mária, Michal

 

 

Streda 10.8 –   Božská liturgia 17.00

Svätý mučeník a archidiakon Vavrinec

 

Zuzana

 

 

Štvrtok 11.8 – Božská liturgia  7.30

Svätý mučeník Euplos.

 

Za nové povolania pre OSsR

 

 

Piatok 12.8 –  Božská liturgia 17.00 (csl.)

Svätí mučeníci Fótios a Anikét

 

Zuzka s rodinou

 

 

Sobota 13.8 – Božská liturgia 7.30

Ukončenie sviatku Premenenia.

 

Ján s rodinou

 

 

Nedeľa 14.8 – Božská liturgia 8.00                                                   

Nedeľa 10. týždňa po Päťdesiatnici.

Predprazdenstvo Zosnutia presvätej Bohorodičky.

Svätý prorok Micheáš.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho prepodobného otca Teodóza, pečerského ihumena.

 

Zuzana Štempaková (70 r. ž.)

 

 

Oznamy:

-V dňoch, keď je liturgia večer, je možnosť vyspovedať sa od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii.