LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

20. – 26.9. 2021

 

Pondelok 20.9 – Božská liturgia 17.00

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.

Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

 

+ Alfonz

 

 

Utorok  21.9 –  Božská liturgia 7.30

Ukončenie sviatku Povýšenia.

 

+ Milan

 

 

Streda 22.9 –  Božská liturgia 17.00

Svätý apoštol Kondrát z Magnézie.

Svätý hieromučeník Fókas, sinopský biskup.

 

+ Martina

 

 

Štvrtok 23.9 – Božská liturgia 7.30

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

 

+ Michal

 

 

Piatok  24.9 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Svätá prvomučenica a apoštolom rovná Tekla.

 

rodina Marčáková

 

 

Sobota 25.9 – Božská liturgia 7.30

Naša prepodobná matka Eufrozína.

 

dobrodinci kláštora

 

 

Nedeľa 26.9 – Božská liturgia 8.00

Nedeľa 18. týždňa po Päťdesiatnici.

Odchod do večnosti svätého apoštola a evanjelistu Jána Teológa.

Blahoslavený Gašpar Stangassinger CSsR.

 

Darina

 

 

 

Oznamy:

– náš okres je naďalej oranžový, čo znamená ostražitosť; ostávame v module základ, v ktorom sa nezohľadňuje zaočkovanie, testovanie ani prekonanie COVID-u. V našej kaplnke môže byť počas liturgie 25% kapacity a z každej liturgie sa urobí zoznam účastníkov;

– v dňoch, keď je liturgia večer, je možné pristúpiť k sviatosti zmierenia od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii.