LITURGICKÝ PROGRAM

 

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

16. – 22.5. 2022

 

Pondelok 16.5 –  Božská liturgia 17.00

Náš prepodobný otec Teodor Posvätený, učeník svätého Pachómia Veľkého.

 

+ Andrej, Peter

 

 

Utorok  17.5 – Božská liturgia 7.30

Svätý apoštol Andronik a spoločníčka

 

Mikuláš (uzdravenie)

 

 

Streda 18.5 –   Božská liturgia 17.00

Ukončenie sviatku Polovice Päťdesiatnice.

 

+ Ján, Mária, Jozef

 

 

Štvrtok 19.5 – Božská liturgia  17.00

Svätý hieromučeník Patrik, pruský biskup a spoločníci

 

Ján, Terézia s rodinou

 

 

Piatok 20.5-  Božská liturgia 17.00 (csl.)

Svätý mučeník Tallelaios.

 

Michal, Danka s rodinou

 

 

Sobota 21.5 – Božská liturgia 7.30

Svätí veľkí králi a apoštolom rovní Konštantín a Helena.

 

Mária + rodina Bednárová

 

 

Nedeľa 22.5 – Božská liturgia 8.00                                                      

Šiesta nedeľa po Pasche – o slepom.

 

Róbert, Lukáš, Janka

 

 

 

Oznamy:

– V dňoch, keď je liturgia večer, je možnosť vyspovedať sa od 16:00 do 16:45; keď je liturgia ráno, tak po liturgii.