LITURGICKÝ PROGRAM

Kláštor Najsvätejšej Trojice – LOMNICA

23. – 29. 1. 2023

 

Pondelok 23.1 – Božská liturgia 17.00

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup.

Svätý mučeník Agatangel

 

+ Mária Bednárová

 

 

Utorok  24.1 – Božská liturgia 7.30

Naša prepodobná matka Xénia Rímska

 

dobrodinci kláštora OSsR

 

 

Streda 25.1 –   Božská liturgia 17.00

Náš otec svätý Gregor Teológ, konštatinopolský arcibiskup

 

 sr. Helena Džavoronková OSsR (narodeniny)

 

 

Štvrtok 26.1 – Božská liturgia 7.30

Náš prepodobný otec Xenofont, jeho manželka Mária a synovia

 

z rodiny Škvarkovskej: Vlado, Milena, Vlado, Jana, Florián, Ján

 

 

Piatok 27.1 – Božská liturgia (csl.) 17.00

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho

 

+ duše v očistci

 

 

Sobota 28.1 – Božská liturgia 7.30 

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky

 

bohuznáma rodina

 

 

Nedeľa 29.1 – Božská liturgia 8.00            

Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi.

Prenesenie pozostatkov svätého hieromučeníka Ignáca Bohonositeľa.

 

Stanislav

 

 

Oznamy:

Od 22.-28. januára budú o. Milana zastupovať kňazi z okolia.