Úvahy

 

 

Chceme sa s Vami podeliť so zamysleniami francúzkého redemptoristu Jeana-Marie Segalena, ktorý v prístupnej forme podáva špiritualitu bl. Márie Celesty a jej prínos pre dnešok. Prajeme Vám požehnané duchovné čitanie!

 

Hneď – Segalen

Segalen

 

Témy vybraté z diel bl. Márie Celesty:

Božské Srdce

Eucharistia

Jednoduchosť

Ježiš

Láska k dušiam

Milovany clovek

Pokora

Sústredenosť a mlčanie

Vzájomné vzťahy

 

Články:

3 dni v lúčoch lásky:

1. deň

2. deň

3. deň