Naši svätí patróni

 

„Každý z nás má vo svojom živote ľudí, ktorí sú mu osobitným spôsobom blízki; niektorí z nich sú už v Božom náručí, iní s nami ešte zdieľajú cestu života. Sú to naši rodičia, súrodenci, učitelia, ľudia, ktorým sme pomohli, alebo ktorí nám odmalička pomáhali, ľudia, o ktorých vieme, že sa na nich môžeme spoľahnúť. Je však rovnako dôležité mať takýchto „spoločníkov na ceste“ aj v našom kresťanskom živote: myslím teraz na duchovného vodcu, na spovedníka, na ľudí, s ktorými môžeme zdieľať našu osobnú skúsenosť viery, ale myslím tiež na Pannu Máriu a na svätých. Všetci by sme mali mať nejakého svätca, ktorý je nám blízky, aby nám pomáhal svojimi modlitbami a orodovaním, ale aj preto, aby sme ho nasledovali, žili podľa jeho príkladu. ...Buďte si istí, že sa pre vás môžu stať dobrými vodcami, že vám dokážu pomôcť lepšie milovať Pána a vyrásť tak po ľudskej, ako aj po kresťanskej stránke.“

(Benedikt  XVI.)

Aj naša matka zakladateľka mala svojich obľúbených svätých, ktorých si uctievala a zverovala sa ich zvláštnej ochrane. Od nich sa tiež učila viac milovať Ježiša.  Ich príhovoru odovzávala nielen seba a tých, za ktorých sa modlila, ale tiež aj celé dielo založenej rehole, ku ktorému ju Boh povolal. Svoje duchovné dcéry v rehoľnej rodine Najsvätejšieho Vykupiteľa zverila mocnému príhovoru sv. archanjela Michala, sv. Jozefa, sv. Jána Krstiteľa, sv. Máriie Magdalény – hlavným patrónom rehole.  


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.