Modlitby

 

Modlitba na príhovor bl. Márie Celesty Crostarosy

 

Blahoslavená matka Mária Celesta, ktorá sa v nebi raduješ z účasti na sláve zmŕtvychvstalého Krista,

prosíme ťa, prednes naše prosby a prosby tých, ktorí nám zverujú svoje úmysly

milosrdnej láske Otca, aby sme všetci dosiahli vypočutie a útechu. Amen.

3x Sláva Otcu...  

 

 

Ak sa chcete podeliť milosťami, ktoré Vám naša zakladateľka vyprosila, napíšte nám na našu mailovú adresu: vranov@redemptoristky.eu

alebo Kláštor Najsvätejšej Trojice, ul. Kláštorná 1503, 093 03 Vranov n/T

 

 

Ruženec s myšlienkami bl. Matky Márie Celesty.docx

 

 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.