LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

13. 8. –  19. 8. 2018

 

PO

13. 8.

Zakončenie sviatku Premenenia Pána.

Prepodobný otec Maxim Vyznávač.

17.00

Božská liturgia

+ Mikuláš

UT

14. 8.

Predprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Svätý prorok Micheáš.

7.30

Božská liturgia

Peter a Ľudmila (Božie pož.)

ST

15. 8.

Zosnutie našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny.

Prikázaný sviatok. Myrovanie.

8.00

Božská liturgia

Vlado Spirčák (Božie pož.)

ŠT

16. 8.

Prenesenie rukou neutvoreného obrazu nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista.

Svätý mučeník Diomédes.

7.30

Božská liturgia

+ Mária Dargajová

PI

17. 8.

Svätý mučeník Myrón.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

 + Mikuláš Kijanka

SO

18. 8.

Svätí mučeníci Florus a Laurus.

7.30

Božská liturgia

+ Adolf

NE

19. 8.

13. Nedeľa po Päťdesiatnici.

Poprazdenstvo Zosnutia Presvätej Bohorodičky.

Svätý mučeník Andrej Stratopedarcha a spoločníci.

4. hlas, 2. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

K úcte Svätého Ducha

 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.