LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

22. 1.–28. 1. 2018

 

PO

22. 1.

Svätý apoštol Timotej.

Svätý prep.muč. Anastáz Perzský.

17.00

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

UT

23. 1.

Svätý hieromučeník Klement, ankyrský biskup.

Svätý mučeník Agatangel.

7.30

Božská liturgia

Peter

(zdravie a Božie požehnanie)

ST

24. 1.

Naša prepodobná matka Xénia Rímska.

17.00

Božská liturgia

sr. Helenka Džavoronková

(narodeniny)

ŠT

25. 1.

Náš otec svätý Gregor Teológ,

konštantínopolský arcibiskup.

7.30

Božská liturgia

Za dobrodincov kláštora

PI

26. 1.

Náš prepodobný otec Xenofont,

jeho manželka Mária a synovia.

17.00

Božská liturgia

+ Mária Konečná

SO

27. 1.

Prenesenie úctyhodných pozostatkov nášho otca svätého Jána Zlatoústeho.

7.30

Božská liturgia

Adriana (40 r. ž.)

(zdravie a Božie požehnanie)

NE

28. 1.

Nedeľa o márnotratnom synovi.

Predpôstne obdobie.

Náš prepodobný otec Efrém Sýrsky.

1. hlas, 1. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

K úcte Svätého Ducha

 

 

Oznamy:

1.    Prvá zádušná sobota (03.02.2018) – sv. liturgia so službou za zosnulých o 7.30 hod., po liturgii modlitba panychídy. Možnosť nahlásiť mená zosnulých.