LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

20. 11. – 26. 11. 2017

 

PO

20. 11.

Predsviatok Vstupu presvätej Bohorodičky

do chrámu.

Náš prepodobný otec Gregor Dekapolita.

Náš otec svätý Proklos,

konštantínopolský arcibiskup.

17.00

Božská liturgia

+ Milanko Podolínsky

UT

21. 11.

 Vstup našej presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny, do chrámu.

Odporúčaný sviatok. Myrovanie.

8.00

Božská liturgia

Vedenie 

a pracovníci Unimont-u

(Božie požehnanie)

ST

22. 11.

Svätý apoštol Filemon a spoločníci.

17.00

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

ŠT

23. 11.

Naši otcovia svätý Amfilochios, ikonijský biskup a Gregor, akragantský biskup.

7.30

Božská liturgia

+ sr. Mária Gerarda OSsR

PI

24. 11.

 Svätá veľkomučenica Katarína.

Svätý veľkomučeník Merkúr.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Michal

SO

25. 11.

Odovzdanie sviatku Vstupu presvätej

Bohorodičky do chrámu.

Naši otcovia, hieromučeníci svätý Kliment,

rímsky pápež, a svätý Peter, alexandrijský biskup.

7.30

Božská liturgia

Za dobrodincov kláštora

NE

26. 11.

 

Nedeľa Krista Kráľa

Náš prepodobný otec Alypios Stĺpnik.

8. hlas, utierňové evanjelium Lk zač. 95.

Myrovanie.

8.00

Božská liturgia

Helena s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)

 

Oznamy:

 

1.    Utorok – Odporúčaný veľký sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu. Zároveň je to deň mníšskeho života.

2.    Nedeľa – Sviatok Krista Kráľa. Srdečne vás pozývame na archijerejskú sv. liturgiu o 8.00 hod., ktorú bude slúžiť náš vladyka Ján Babjak, prešovský arcibiskup a metropolita, pri príležitosti dňa mníšskeho života. Po liturgii myrovanie.