LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

18. 6. – 24. 6. 2018

 

PO

18. 6.

Svätý mučeník Leontios.

17.00

Božská liturgia

+ Ján

UT

19. 6.

 Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

7.30

Božská liturgia

+ Gejza Slanina

ST

20. 6.

Svätý hieromučeník Metod, patarský biskup.

17.00

Božská liturgia

Marta, Radovan

(dary a potrebné milosti)

ŠT

21. 6.

Svätý mučeník Julián Tarzský.

7.30

Božská liturgia

+ Juraj Rak

PI

22. 6.

Svätý hieromučeník Eusebios, samosatský biskup.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Martina Gočíková

SO

23. 6.

Svätá mučenica Agripína.

7.30

Božská liturgia

+ Ján Pristaš

NE

24. 6.

5. Nedeľa po Päťdesiatnici.

 Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

4. hlas, 5. utierňové evanjelium.

Myrovanie.

8.00

Božská liturgia

Miloslav

(narodeniny, zdravie a BP)

 
 
 
 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.