LITURGICKÝ PROGRAM

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

19. 6. – 25. 6. 2017

 

PO

19. 6.

  Svätý apoštol Júda, podľa tela Pánov brat.

16.45

Božská liturgia

Miloslav (17 r. ž.)

(zdravie a Božie požehnanie)

UT

20. 6.

Svätý hieromučeník Metod,
patarský biskup.

6.30

Božská liturgia

+ Jozef, Zuzana, Michal

ST

21. 6.

Svätý mučeník Julián Tarzský.

17.00

Božská liturgia

+ Milanko Podolínsky

ŠT

22. 6.

Odovzdanie Sviatku slávnostnej poklony prečistým tajomstvám Tela a Krvi

nášho Pána Ježiša Krista.

7.30

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

PI

23. 6.

  Najsladšieho Pána, Boha a Spasiteľa nášho Ježiša Krista, milujúceho ľudí.

Odporúčaný sviatok.

8.00

Božská liturgia (staroslov.)

Mária Vajdová

(zdravie a Božie požehnanie)

SO

24. 6.

  Narodenie úctyhodného a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

Odporúčaný sviatok.

8.00

Božská liturgia

Na úmysel darcu

NE

25. 6.

3. NEDEĽA PO PÄŤDESIATNICI

Svätá prepodobná mučenica Febrónia.

2. hlas, 3. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

Za dobrodincov kláštora

 

Oznamy:

Na budúcu nedeľu sa v Ľutine koná Púť rodín, počas ktorej bude Prešovská archieparchia zasvätená Božskému Srdcu Ježišovmu a Nepoškvrnenému Srdcu Panny Márie. Tento akt zasvätenia vykonáme aj v našej kláštornej cerkvi.