LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

9. 7. – 15. 7. 2018

 

PO

9. 7.

Svätý hieromučeník Pankrác, tauromenský biskup.

17.00

Božská liturgia

+ Gejza Slanina

UT

10. 7.

 Náš prepodobný otec Anton Pečersko-Kyjevský.

Štyridsiati piati svätí mučeníci z arménskeho Nikopola.

7.30

Božská liturgia

+ Mária Dargajová

ST

11. 7.

 Svätá všechválna mučenica Eufémia.

Odchod do večnosti blaženej Oľgy, kyjevskej kňažnej,

pri svätom krste nazvanej Helena.

17.00

Božská liturgia

Za nové povolania do OSsR

ŠT

12. 7.

Svätí mučeníci Proklos a Hilarios.

Náš prepodobný otec Michal Maleinský.

7.30

Božská liturgia

+ Adolf

PI

13. 7.

 Zhromaždenie k svätému archanjelovi Gabrielovi.

Náš prepodobný otec Štefan Svätosávsky.

Svätý Julián, kenomanijský biskup.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Mikuláš Kijanka

SO

14. 7.

Svätý apoštol Akvila.

 Svätí mučeníci Kéryk a jeho matka Julita.

7.30

Božská liturgia

+ Peter, Alžbeta Strakoví

NE

15. 7.

8. Nedeľa po Päťdesiatnici.

Pamiatka svätých otcov šiestich ekumenických snemov.

 Svätý apoštolom rovný a veľký knieža Vladimír,

pri svätom krste nazvaný Bazil.

7. hlas, 8. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

Terézia s rodinou

(zdravie a Božie požehnanie)

 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.