LITURGICKÝ PROGRAM

 

PROGRAM BOHOSLUŽIEB

 

17. 9. – 23. 9. 2018

 

PO

17. 9.

Svätá mučenica Sofia a jej dcéry

Viera, Nádej a Láska.

17.00

Božská liturgia

Jozef (Božie pož.)

UT

18. 9.

Náš prepodobný otec Eumenios Divotvorca, gortynský biskup.

7.30

Božská liturgia

+ Mária Dargajová

ST

19. 9.

Svätí mučeníci Trofim, Sabbatios a Dorymedont.

17.00

Božská liturgia

Jozef (Božie pož.)

ŠT

20. 9.

Svätý veľkomučeník Eustatios a spoločníci.

Svätí mučeníci a vyznávači, veľký knieža Michal a jeho bojar Teodor, černigovskí divotvorcovia.

7.30

Božská liturgia

+ Alfonza Mária OSsR

PI

21. 9.

Zakončenie sviatku Povýšenie úctyhodného a životodarného Kríža.

17.00

Božská liturgia (staroslov.)

+ Martina Gočíková

SO

22. 9.

Svätý hieromučeník Fókas, synopský biskup.

Svätý prorok Jonáš.

Svätý apoštol Kodrat z Magnézie.

7.30

Božská liturgia

Radka a Ján (Božie pož.)

NE

23. 9.

18. Nedeľa po Päťdesiatnici.

Počatie úctyhodného a slávneho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

1. hlas, 7. utierňové evanjelium.

8.00

Božská liturgia

Peter Virostko s rod.(Božie pož.)

 
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.