LITURGICKÝ PROGRAM

 

                                                                   SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

                                                               10. decembra – 16. decembra

 

Pondelok

10.12.

Svätí mučeníci Ménas, Hermogénes a  Eugraf.

15.30

(o. Michal)

Božská liturgia

* Katarína, Miriam, Janík

Utorok

11.12.

Náš prepodobný otec Daniel Stĺpnik.

7.30

(o. Michal)

Božská liturgia

* za nové povolania do OSsR

Streda

12.12.

Náš prep. otec Spiridon Divotvorca, trimituntský biskup.

16.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Mikuláš Kijanka

Štvrtok

13.12.

Svätí mučeníci Eustratios, Auxencius, Eugen, Mardarios a Orest. Svätá Lucia, panna a mučenica

7.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Ján

Piatok

14.12.

Svätí mučeníci Tyrsos, Leukios, Filemon, Apol­lónios a Kallinik

Zdržanlivosť od mäsa

16.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

 + Anton

Sobota

15.12.

Sv. hieromučeník Eleuterios. Náš prep. o. Pavol z  Latry. Náš otec sv. Štefan Vyznávač, sugdejský arcibiskup. Svätý prorok Aggeus

7.30

(o. Slavomír)

Božská liturgia

+ sr. Mária OSsR

Nedeľa

16.12.

Nedeľa svätých Praotcov, 5. hlas

Svätý prorok Aggeus

8.00

(o. Michal)

Božská liturgia

*  Veronika, Darinka, Marián

(za uzdravenie a oslobodenie)

„Modlitba človeka, táto túžba, ktorá sa rodí tak prirodzene z jeho duše,

je možno jedným z najnepreniknuteľnejších tajomstiev vesmíru.“

(Svätý Otec František, Generálna audiencia, 5.12.2018)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.