LITURGICKÝ PROGRAM

 

                                                                   SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

 

                                                                                    18.2. – 24.2.2019

 

Pondelok

18.2.

Náš otec svätý Lev, rímsky pápež.

 

8.00

Božská liturgia

+ Milanko Podolínsky

Utorok

19.2.

Svätý apoštol Archippos.

 

7.30

Božská liturgia

* Slavomír Petranin (ďakovná za obdržané milosti)

Streda

20.2.

Náš prepodobný otec Lev, katánijský biskup.

 

15.30

Božská liturgia

+ Martina Gočíková

Štvrtok

21.2.

Náš prepodobný otec Timotej zo Symbolov.

Náš otec svätý Eustatios, arcibiskup Veľkej Antiochie.

7.30

Božská liturgia

+ Ján Hutňan

Piatok

22.2.

Nájdenie úctyhodných pozostatkov svätých mučeníkov v Eugeniu.

 

15.30

Božská liturgia

* Tadeáš (za vnútorné uzdravenie a oslobodenie)

Sobota

23.2.

 

Mäsopôstna sobota – prvá zádušná.

Svätý hieromučník Polykarp, smyrnianský biskup.

 

6.30

Božská liturgia

Panychída

+ Milanko Podolínsky

Nedeľa

24.2.

Mäsopôstna nedeľa.

Prvé a druhé nájdenie úctyhodnej hlavy svätého a slávneho Pánovho proroka, predchodcu a krstiteľa Jána.

7. hlas, 7. utierňové evanjelium.

 

 

 

8.00

Božská liturgia

 

* Zuzana (za zdravie a pokoj)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.