LITURGICKÝ PROGRAM

                                                                                  SVÄTOTROJICKÝ MONASTIER - LOMNICA

                                                                                                 15. október – 21. október

 

Pondelok

15.10.

Náš prepodobný otec Eutymios Nový.

Svätý prepodobný mučeník Lukián, presbyter Veľkej Antiochie

16.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

* Marta s rod.

Utorok

16.10.

Svätý Gerard Majella CSsR. Svätý mučeník Longin stotník.

Prep, matka Paraskeva Trnovská. Sv. muč. Nazarios, Gerbasios, Protasios a Celzius

7.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Mária Dargajová

Streda

17.10.

Svätý prorok Ozeáš. Prepodobný mučeník An­drej Krétsky

16.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Jozef, Anna, Michal, Ema, Viera, Marián

Štvrtok

18.10.

Svätý apoštol a evanjelista Lukáš

8.15

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ sr. Patrícia OSsR

Piatok

19.10.

Svätý prorok Joel. Svätý mučeník Varus

Náš prepodobný otec Ján Rilský Zdržanlivosť od mäsa

16.30

(o. Patrik)

Božská liturgia

* Katarína, Miriam, Janík

Sobota

20.10.

Svätý veľkomučeník Artemios

8.15

(o. Patrik)

Božská liturgia

+ Ján

 

Nedeľa

21.10.

22. NE po Päťdesiatnici, 5. hlas

Prepodobný otec Hilarión Veľký

8.00

(o. Patrik)

Božská liturgia

* rod. Barátová

„Modliť sa, to nie je ako používať čarovný prútik.

Modlitba si vyžaduje záväzok, vytrvalosť a odhodlanie.“

(Tweet  Svätého Otca Františka, 11.10.2018)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.