DUCH. CVIČENIA A OBNOVY

Momentálne sa duchovné cvičenia ani obnovy v našom kláštore nekonajú.

O pripravovaných akciách vás budeme informovať.