ARCHÍV

Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 07/07/2014

Byť Božími priateľmi znamená modliť sa s jednoduchosťou, s akou sa dieťa obracia na rodičov.

čítaj ďalej...
Program liturgických slávení od 7.07-13.07.2014

Program liturgických slávení od 7.07-13.07.2014| 07/07/2014

Posvätná liturgia je privilegovaným prostredím, v ktorom Boh ku nám hovorí v prítomnosti nášho života, hovorí dnes k svojmu ľudu, ktorý ho počúva a odpovedá mu. (VD 52)

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 03/07/2014

„Jedného dňa ma Pán zavolal vnútorným hlasom a povedal mi: „Pozri sa na slnko, ako osvetľuje, zohrieva, dáva rásť rastlinám na zemi a ony prinášajú kvety a plody, a celý svet potešuje svojím jasom. Pozri, ako všade žiari. Iba tí, ktorí zatvárajú okná a nechcú prijať jeho svetlo a hľadieť na jeho jas, zbavujú sa ho z vlastnej viny. Slnko, ktoré vidíš na svete, bolo stvorené ako symbol božského Slnka, ktoré svojím božstvom osvecuje vnútorný svet duše.“ (Autobiografia 4, 36)

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.