ARCHÍV

Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 01/08/2014

Boh miluje toho, kto dáva s radosťou. Naučme sa dávať so štedrosťou, bez lipnutia na materiálnych veciach.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 01/08/2014

Kto môže opísať veľkosť Pánovho milosrdenstva a jeho nekonečnú dobrotu voči dušiam, ktoré vykúpil? Keby sme my, stvorenia, boli schopné čo i len trošičku pochopiť jeho dobrotu, zošaleli by sme z čistej lásky k božskému Milencovi. On sám hľadá duše, aby ich priviedol na cestu večnej spásy. Tak hľadal aj mňa (...) (Autobiografia M. C. Crostarosa)

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 09/07/2014

S Bohom sa nič nestráca, avšak bez neho je všetko stratené.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.