ARCHÍV

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 21/08/2014

Ó, čistá viera, aká nezmerateľná je tvoja hodnota! Ty prinášaš duši toľké poklady! Si jedinou bránou, ktorou vchádzam v môjho Boha a ktorou Boh vchádza do môjho srdca!

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 12/08/2014

Čím väčšiu lásku a nehu mi Pán preukazoval, tým väčšmi sa vo mne vzmáhala bolesť nad mojou nevďačnosťou voči nemu. V ničom som nenachádzala útechu.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 08/08/2014

Spolucítenie, delenie sa, Eucharistia. Toto je cesta,(...) ktorá nás vedie k tomu, že sa s bratskosťou postavíme k potrebám tohto sveta, no ktorá nás privádza až poza tento svet, pretože vychádza od Boha Otca a vracia sa k nemu. Nech nás Panna Mária, Matka Božej prozreteľnosti, na tejto ceste sprevádza.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.