ARCHÍV

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 21/09/2014

Počúvaj ma vždy z katedry kríža, ktorú som postavil v tvojom srdci, aby som žil v tebe ukrižovaný život pútnika na tomto svete. Vtedy ma budeš kontemplovať ukrižovaného v tvojom človečenstve: ukrižovaného v nahote kríža chudoby, ukrižovaného v slabosti a chorobe tvojho tela, ukrižovaného v suchopárnosti a opustenosti tvojho ducha, v smútku, znechutení a nedostatku akéhokoľvek ľudského potešenia.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 05/09/2014

Človek pohnutý Svätým Duchom, nehľadí na seba, ale s náhlením hľadá dobro iných, aby mal spoločníkov v milovaní. Ochotne zanecháva príjemnosti, z ktorých by sa mohol tešiť. Zanecháva odpočinok zmyslov a pokoj samoty, ktorú zakúša. Pre spásu jednej duše by tisíckrát položil svoj život. S veľkou láskou sa náhli k duchovným ako aj k dočasným potrebám blížneho. Stáva sa všetkým pre všetkých, potešuje strápených, slúži chorým, pomáha slabým a trpí spolu s nimi.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 04/09/2014

Je smutné stretnúť „rozriedených“ kresťanov, ktorí sa zdajú byť riedeným vínom a nevedno, či sú kresťanmi alebo svetákmi, tak ako o riedkom víne sa nedá povedať, či je to víno, a či voda! Toto je smutné. Je žalostné stretnúť kresťanov, ktorí nie sú viac soľou zeme; a vieme, že keď soľ stratí svoju chuť, nie je viac súca na nič. Ich soľ stratila chuť, pretože sa oddali duchu sveta, čiže stali sa svetáckymi.

čítaj ďalej...