ARCHÍV

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 29/09/2014

Keby sa ťa niekto opýtal, kto som, odpovedz, že som láska skutočnej dobroty: láska v sebe samom, láska skrze mňa samého a vďaka dobrote láska v mojich stvoreniach; som dobrota vo mne a dobrota skrze mňa.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 26/09/2014

Najmilší Ženích mojej duše, Pán môj, jediný dych môjho ducha! Ty si v lone večného Otca ako pečať v ruke rezbára, ktorou je vo všetkých spravodlivých dušiach odtlačená svätosť. Tou pečaťou lásky boli označené všetky vybrané duše a stali sa tak nespočetnými oživenými podobizňami tvojej jedinečnej lásky. Kto by dokázal dostatočne opísať vznešenosť duše, ktorú si ty stvoril? Obohatil si ju krásou prevyšujúcou všetky ľudské možnosti nie preto, kým je v sebe samej, ale preto, že je čiastkou tvojho bytia, je tvojou podstatou. Ó, aká nemierna je vznešenosť rozumnej bytosti! Už len pri uvažovaní o nej onemievam od úžasu. V jedinom okamihu mi v tvojom čistom pohľade odovzdávaš nekonečné tajomstvá múdrosti a dávaš mi im porozumieť.(M.C. Crostarosa RD1,1)

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 25/09/2014

Ježiš rozumie našim slabostiam a našim hriechom. Odpúšťa nám, ak si necháme odpustiť.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.