ARCHÍV

Pozvánka na prednášku

Pozvánka na prednášku| 05/02/2015

AKO SA NEDOSTAŤ DO VPLYVU ZLA - pozývame všetkých, ktorých oslovila táto téma na prednášku exorcistu o. Ľuboslava Petrička 7. februára 2015 v našej kláštornej kaplnke v Lomnici. Všetkých srdečne pozývame!

čítaj ďalej...
Duchovná víkendovka pre dievčatá

Duchovná víkendovka pre dievčatá| 04/01/2015

V rámci Roku zasväteného života pozývame na víkendovku všetky dievčatá, ktoré by chceli lepšie poznať charizmu a poslanie klauzúrno - kontemplatívnej rehole redemptoristiek. Stretnutie sa uskutoční v kláštore redemptoristiek vo Vranove n/t od 13. -15. marca 2015. Hosťmi stretnutia budú novicky z Bielského kláštora v Poľsku. Prihlásiť sa je možné najneskôr do 9. marca 2015. Modlíme sa na úmysel tohto stretnutia a tiež to zverujeme do vašich modlitieb. Pán Boh zaplať!

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 29/09/2014

„Boj je každodennou realitou kresťanského života – či už v našom srdci, v našom živote, v našej rodine, národe, v našich kostoloch... Ak nebojujeme, budeme porazení. No Pán zveril túto prácu najmä anjelom: bojovať a zvíťaziť. Záverečný spev v Apokalypse po tejto bitke je nádherný: «Teraz nastala spása, moc a kráľovstvo nášho Boha a vláda jeho Pomazaného, lebo bol zvrhnutý žalobca našich bratov, ktorý na nich dňom i nocou žaloval pred naším Bohom.»“

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.