ARCHÍV

Christos Voskrese!

Christos Voskrese!| 07/04/2015

"Krížom si nám otvoril kráľovstvo slávy a od tej chvíle nachádzame slávu v kríži a kríž v sláve" (M.C. Crostarosa) Požehnané dni Paschy, plnosť milostí a skúseností so živým Kristom, Vám želajú a vyprosujú sestry redemptoristky z Vranova -Lomnice.

čítaj ďalej...
Program liturgických slávení od 30.3.- 05.04.2015

Program liturgických slávení od 30.3.- 05.04.2015| 30/03/2015

Počúvané a slávené Božie slovo, predovšetkým v rámci Eucharistie, živí a vnútorne posilňuje kresťanov; robí ich schopnými vydávať v každodennom živote autentické evanjeliové svedectvo.(...) Ohlásené Slovo, živé a účinné, pripravuje na prijatie sviatosti a práve vo sviatosti toto Slovo dosahuje svoju maximálnu účinnosť (EG 174).

čítaj ďalej...
Zajtra začíname duchovnú víkendovku pre dievčatá

Zajtra začíname duchovnú víkendovku pre dievčatá| 12/03/2015

Mladík, raduj sa zo svojej mladosti! Nech sa ti srdce rozveseľuje v mladých dňoch! Kráčaj si cestami svojho srdca a kam ťa tvoje oči povedú. Uvedomuj si však (pritom), že za všetko si ťa Boh na súd predvolá. (Kaz 11, 9)

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.