ARCHÍV

Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 03/07/2014

"Existujú dva znaky lásky. Prvý, že láska je viac v dávaní ako v prijímaní. Druhý znak, že láska je viac v skutkoch než v slovách. Keď hovoríme, že je viac v dávaní ako v prijímaní, znamená to, že láska sa odovzdáva, komunikuje. A je prijatá milovaným. A keď hovoríme, že je viac v skutkoch než v slovách, to znamená, že láska vždycky dáva život, dáva rast.“

čítaj ďalej...
Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla s matkou Celestou

Sviatok svätých apoštolov Petra a Pavla s matkou Celestou| 30/06/2014

(...) dnes ráno 29. júna 1737 na sviatok tvojich svätých apoštolov Petra a Pavla. Počas svätého prijímania si mi ukázal, že si rozľahlým morom dokonalého a nekonečného dobra a že ja som ako kvapka vody, ktorá padá do teba a premieňa sa na to rozľahlé more, v ktorom strácam vlastne bytie a vidím, ako sa premieňam na oceán všetkého dobra. Strácam vedomie svojho biedneho a obmedzeného bytia, svojej malosti a cítim nové, rozsiahle a božské bytie, v ktorom sa nevníma žiaden strach ani márnosť času, ale je tam sila, moc, nekonečna veľkosť a bezhraničná dobrota. (RD 9, 32)

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 29/06/2014

Milovaná moja Čistota, počúvaj, čo ti chcem povedať (...) Ja ťa nosím ako dieťa v mojom lone a v mojom srdci.Všimni si, že z neho vychádzajú plamenne a ustavične horí. Ale horia tiež duše, ktoré v ňom žijú skrze zjednotenie v láske. (RD 9,4)

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.