ARCHÍV

Pozvánka na odpustovú slávnosť

Pozvánka na odpustovú slávnosť| 24/05/2015

Pozývame všetkých na kláštornú odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá sa uskutoční 25.mája 2015 o 17.30 hod v našej kláštornej kaplnke v Lomnici. Hlavným kazateľom odpustu bude o. Metod Lukačik CSsR, nový viceprovinciál michalovskej viceprovincie. Ďalším hosťom bude o. Jozef Zorvan a samozrejme nebude chýbať ani náš o. Ľubo Petríčko. Tešíme sa na stretnutie s Vami v našom kláštore!

čítaj ďalej...
Ďakujeme za modlitby počas našich DC

Ďakujeme za modlitby počas našich DC| 04/05/2015

Ďakujeme krásne za všetky modlitby na naše úmysly počas našich komunitných DC, ktoré boli pre nás veľmi požehnané a aj obsahovo veľmi bohaté. O. Andrzej Kowalski CSsR si pomáhal aj obrazmi súvisiace s témou a filmom. Duchovné cvičenia boli popretkávané dvomi nosnými myšlienkami: Prebudení, aby byť s Pánom - biblické rozjímania nad povolaním Samuela a druhá téma bola zameraná na rehoľný život: Zvábení a opustení. Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za modlitebnú jednotu. Aj my sme pamätali pred Pánom na vaše úmysly.

čítaj ďalej...
Dnes začíname naše komunitné duchovné cvičenia

Dnes začíname naše komunitné duchovné cvičenia| 27/04/2015

Dnes začíname naše 5 - dňové komunitné duchovné cvičenia, ktoré vedie spolu so Sv. Duchom exercitátor o. Andrzej Kowalski CSsR. Témou duch. cvičení je ZVÁBENÍ A OPUSTENÍ. V tom čase (27.4 -1.5.2015) je aj zmena v liturgickom kláštornom poriadku. Poľské sv. omše budú slávené o 12.00 hod v kláštornej kaplnke, na ktoré je každý pozvaný. Porúčame sa na ten čas milostí do Vašich modlitieb a aj my pamätáme na Vás a na Vaše úmysly pre Pánom. Pán Boh zaplať!

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.