AKTUALITY

Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač

Svätý týždňa - sv. Maxim Vyznávač| 10/08/2016

Narodil sa v Carihrade okolo roku 580. Pochádzal zo zámožnej rodiny, čo mu umožnilo získať všestranné vzdelanie. Cisár Herakleus ho ustanovil za svojho prvého tajomníka a menoval ho svojím radcom. Keď sa na cisárskom dvore začal rozmáhať monoteletizmus (Kristus má len jednu vôľu), ktorému podľahol aj samotný cisár, Maxim odišiel z cisárskeho dvora a vstúpil do Chryzopolského monastiera.

čítaj ďalej...
Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Sväté Premenenie nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista| 05/08/2016

Ježiš berie zo sebou na vrch troch učeníkov a zjavuje im svoju Božiu slávu, nádheru Pravdy a Lásky. Chce, aby toto svetlo ožarovalo ich srdcia vo chvíli, keď budú naplnené temnotou z jeho utrpenia a smrti, keď pre nich bude pohoršenie kríža neznesiteľné.

čítaj ďalej...
Svätí týždňa - sv. sedmopočetníci

Svätí týždňa - sv. sedmopočetníci| 26/07/2016

Pomenovaním svätí sedmopočetníci či svätí slovanskí sedmopočetníci (sedempočetníci) sa označujú svätí Cyril a Metod a ich piati najvýznamnejší učeníci a spolupracovníci – svätí Gorazd, Kliment, Naum, Angelár a Sáva. Často sa označujú ako osvietitelia, učitelia či apoštoli slovanských národov.

čítaj ďalej...