AKTUALITY

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu

Vstup našej Presvätej Vládkyne, Bohorodičky Márie, vždy Panny do chrámu| 20/11/2016

"Dnes duchovný chrám Krista, nášho Boha, najpožehnanejšia zo všetkých žien, prichádza do chrámu, aby prebývala vo svätyni svätých. Plesajú s ňou Joachim i Anna. Zbory panien žalmami velebia Boha a vzdávajú úctu jeho matke.“ - stichira z večierne

čítaj ďalej...
Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam| 07/11/2016

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi.

čítaj ďalej...
Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých| 01/11/2016

Často spomínaš na tých, čo tu už nie sú... Práve dnes postojíš chvíľu v tichu, zapáliš sviečku, odriekneš modlitbu a zaplavia ťa vzácne spomienky... Na krásne chvíle, na teplo dlaní, na tlkot srdca, láskavé oči, milé slová... Chýbajú ti veľmi... ale vedz, že nikto celkom neodíde, pretože navždy zostáva s tebou, v tvojom srdci...

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.