AKTUALITY

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista

Narodenie podľa tela nášho Pána, Boha a Spasiteľa Ježiša Krista| 23/12/2016

Boh sa stal smrteľným, krehkým ako my, zdieľal našu ľudskú situáciu, okrem hriechu, no vzal na seba tie naše, akoby boli jeho vlastné. Vstúpil do našich dejín, stal sa naplno «Bohom s nami»! S Ježišovým narodením sa narodil nielen nový prísľub, narodil sa nový svet, ale aj svet, ktorý môže byť vždy obnovený. Toto je radostná zvesť Vianoc.

čítaj ďalej...
Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou

Počatie Presvätej Bohorodičky svätou Annou| 06/12/2016

Cirkev dnes oslavuje Máriino nepoškvrnené počatie. Ako to vyhlásil blahoslavený Pius IX v apoštolskom liste Ineffabilis Deus v roku 1854, ona „bola skrze osobitnú milosť a privilégium všemohúceho Boha a pre budúce zásluhy Ježiša Krista Spasiteľa uchránená od akejkoľvek poškvrny dedičného hriechu“. Táto pravda viery je obsiahnutá v pozdrave archanjela Gabriela.

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - svätý apoštol Andrej Prvopovolaný

Svätý týždňa - svätý apoštol Andrej Prvopovolaný| 28/11/2016

Meno Andrej pochádza z gréčtiny a znamená mužný, odvážny, pevný. Narodil v Betsaide, v mestečku na brehu Tiberiadského jazera neďaleko Kafarnauma. Jeho otec sa volal Ján a jeho mladším bratom bol Šimon Peter. Východní cirkevní spisovatelia nazývajú Andreja „prvým povolaným“, lebo Ježiš práve jeho povolal ako prvého k apoštolskej práci. Pôvodom bol rybár – ako celá jeho rodina.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.