AKTUALITY

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam

Zhromaždenie k veľvojvodcovi Michalovi a ďalším beztelesným mocnostiam| 07/11/2016

Sv. Michal je jedným z hlavných anjelov. Preklad jeho mena je vlastne bojový výkrik dobrých anjelov v boji na nebi proti Zlému a jeho anjelmi.

čítaj ďalej...
Pamiatka zosnulých

Pamiatka zosnulých| 01/11/2016

Často spomínaš na tých, čo tu už nie sú... Práve dnes postojíš chvíľu v tichu, zapáliš sviečku, odriekneš modlitbu a zaplavia ťa vzácne spomienky... Na krásne chvíle, na teplo dlaní, na tlkot srdca, láskavé oči, milé slová... Chýbajú ti veľmi... ale vedz, že nikto celkom neodíde, pretože navždy zostáva s tebou, v tvojom srdci...

čítaj ďalej...
Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný

Svätý týždňa - sv. Demeter Myromvonný| 25/10/2016

Sv. Demeter žil v druhej polovici 3. storočia, v meste Solún, kde bol jeho otec vysokým cisárskym úradníkom. Po otcovej smrti ho cisár Maximián vymenoval za prokonzula mesta Solún a celej provincie. Sv. Demeter od detstva bol vychovaný v kresťanskej viere. Hoci zastával vysoký úrad, svoju vieru verejne vyznával a bol apoštolom svojej viery. Kvôli tejto viere ho cisár Maximián nariadil uvrhnúť do väzenia.

čítaj ďalej...