AKTUALITY

Finančná podpora mesta Vranov nad Topľou

Finančná podpora mesta Vranov nad Topľou| 11/08/2014

Mesto Vranov n/T nám v týchto dňoch finančne prispelo k doplneniu a zakúpeniu nábytku v prednáškovej miestnosti. Dobrodincom srdečne ďakujeme a vyprosujeme všetky potrebné milosti, svetlo Svätého Ducha pri ďalšom vykonávaní tohto zodpovedného úradu, v prospech nášho mesta i všetkých jeho obyvateľov.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.