AKTUALITY

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 20/10/2014

Môj milovaný Ženích, ako by sme mohli posúdiť tvoje zámery! Môžeme len skloniť hlavu pred tvojimi obdivuhodnými plánmi a tvojou prozreteľnosťou, Vládca neba a zeme! (...) Ukazuješ mi márnosť všetkého, čo je podriadené tvojmu bytiu. Odkrývaš predo mnou nekonečnú múdrosť, s ktorou riadiš všetky udalosti, čo sa v mojich očiach zdajú iba náhodné. V tajomnom spojení mi ukazuješ lásku, s ktorou všetko riadiš pre moje najväčšie dobro. Rozumiem, že usmerňuješ všetky veci tak, aby som sa povzniesla čoraz vyššie ponad stvorené veci, a spájaš ma s tebou, mojím stredom.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 14/10/2014

(...) Boh je Bohom prekvapení, (...) Boh je vždy nový. Nikdy nezapiera sám seba, nikdy netvrdí, že to, čo povedal, bolo chybné, nikdy. Ale vždy nás prekvapuje.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 05/10/2014

Pamätaj, že v ľudskej duši milujem väčšmi odrobinu čistej lásky než všetky dary, ktoré vlastní.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.