AKTUALITY

Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 18/11/2014

Božie kráľovstvo je skromné, ako semiačko: skromné, ale stáva sa veľkým skrze silu Ducha Svätého. Je na nás, aby sme ho v sebe nechali rásť, bez honosenia sa. Aby sme Duchu dovolili prísť, aby premenil našu dušu a viedol nás vpred v tichu, v pokoji, v zahĺbení, v blízkosti k Bohu a k druhým, v uctievaní Boha, bez senzácií

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 20/10/2014

Môj milovaný Ženích, ako by sme mohli posúdiť tvoje zámery! Môžeme len skloniť hlavu pred tvojimi obdivuhodnými plánmi a tvojou prozreteľnosťou, Vládca neba a zeme! (...) Ukazuješ mi márnosť všetkého, čo je podriadené tvojmu bytiu. Odkrývaš predo mnou nekonečnú múdrosť, s ktorou riadiš všetky udalosti, čo sa v mojich očiach zdajú iba náhodné. V tajomnom spojení mi ukazuješ lásku, s ktorou všetko riadiš pre moje najväčšie dobro. Rozumiem, že usmerňuješ všetky veci tak, aby som sa povzniesla čoraz vyššie ponad stvorené veci, a spájaš ma s tebou, mojím stredom.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 14/10/2014

(...) Boh je Bohom prekvapení, (...) Boh je vždy nový. Nikdy nezapiera sám seba, nikdy netvrdí, že to, čo povedal, bolo chybné, nikdy. Ale vždy nás prekvapuje.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.