AKTUALITY

Pápežské misijné diela

Pápežské misijné diela| 07/12/2014

V našom kláštore sme prednedávnom hostili diecéznu riaditeľku PMD prešovského arcibiskupstva sr. Štefániu Blichovú OSBM, ktorá nás oboznámila s poslaním, projektmi a štruktúrou PMD.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 19/11/2014

V piatok 21. novembra, v deň liturgickej spomienky Obetovania Panny Márie, budeme sláviť Deň "pro orantibus", venovaný klauzúrnym rehoľným komunitám. Je to vhodná príležitosť k tomu, aby sme ďakovali Pánovi za dar mnohých osôb, ktoré sa v kláštoroch a pustovniach oddávajú Bohu v modlitbe a v činnom tichu, pričom mu priznávajú ten primát, ktorý patrí jedine jemu. Ďakujme Pánovi za svedectvo klauzúrneho života a nenechajme ich bez našej duchovnej a materiálnej podpory, aby mohli plniť túto tak dôležitú misiu.

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 18/11/2014

Ó, Slovo Otca, tvoje božské srdce je lonom pre moje srdce. Je pre mňa najpriehľadnejším zrkadlom, v ktorom sa dá všetko prečítať. Je nekonečnou knihou obsahujúcou múdrosť všetkých učiteľov. Ó, kniha, stará a stále nová, túžim ťa mať vždy mocne privinutú k svojmu srdcu. Ty si mojím šťastím, srdce môjho Milovaného! Nenachádzam už viac svoje srdce, ale na jeho mieste nachádzam tvoje srdce bijúce v mojej hrudi. Kráľ môj, tá lúpež, ktorú si učinil z lásky ku mne, napĺňa môjho ducha šťastím.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.