AKTUALITY

Boh sa rodí z lásky k tebe

Boh sa rodí z lásky k tebe| 26/12/2014

Zastavme sa pred Dieťaťom z Betlehema. Nechajme, aby naše srdce preniklo dojatie, nebojme sa toho. Nemajme strach z pohnutia nášho srdca! Potrebujeme, aby sa naše srdce pohlo. Nechajme ho ohriať sa Božou láskavosťou. Potrebujeme jeho láskavé pohladenia. Božie pohladenia nezanechávajú rany. Božie pohladenia nám dodávajú pokoj a silu. (...)

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 14/12/2014

Človek je svetlom do tej miery, v akej je darom pre ostatných. A každý človek v skutočnosti je týmto vzácnym darom!

čítaj ďalej...
Pápežské misijné diela

Pápežské misijné diela| 07/12/2014

V našom kláštore sme prednedávnom hostili diecéznu riaditeľku PMD prešovského arcibiskupstva sr. Štefániu Blichovú OSBM, ktorá nás oboznámila s poslaním, projektmi a štruktúrou PMD.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.