AKTUALITY

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 18/11/2014

Ó, Slovo Otca, tvoje božské srdce je lonom pre moje srdce. Je pre mňa najpriehľadnejším zrkadlom, v ktorom sa dá všetko prečítať. Je nekonečnou knihou obsahujúcou múdrosť všetkých učiteľov. Ó, kniha, stará a stále nová, túžim ťa mať vždy mocne privinutú k svojmu srdcu. Ty si mojím šťastím, srdce môjho Milovaného! Nenachádzam už viac svoje srdce, ale na jeho mieste nachádzam tvoje srdce bijúce v mojej hrudi. Kráľ môj, tá lúpež, ktorú si učinil z lásky ku mne, napĺňa môjho ducha šťastím.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 18/11/2014

Božie kráľovstvo je skromné, ako semiačko: skromné, ale stáva sa veľkým skrze silu Ducha Svätého. Je na nás, aby sme ho v sebe nechali rásť, bez honosenia sa. Aby sme Duchu dovolili prísť, aby premenil našu dušu a viedol nás vpred v tichu, v pokoji, v zahĺbení, v blízkosti k Bohu a k druhým, v uctievaní Boha, bez senzácií

čítaj ďalej...
S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 20/10/2014

Môj milovaný Ženích, ako by sme mohli posúdiť tvoje zámery! Môžeme len skloniť hlavu pred tvojimi obdivuhodnými plánmi a tvojou prozreteľnosťou, Vládca neba a zeme! (...) Ukazuješ mi márnosť všetkého, čo je podriadené tvojmu bytiu. Odkrývaš predo mnou nekonečnú múdrosť, s ktorou riadiš všetky udalosti, čo sa v mojich očiach zdajú iba náhodné. V tajomnom spojení mi ukazuješ lásku, s ktorou všetko riadiš pre moje najväčšie dobro. Rozumiem, že usmerňuješ všetky veci tak, aby som sa povzniesla čoraz vyššie ponad stvorené veci, a spájaš ma s tebou, mojím stredom.

čítaj ďalej...