AKTUALITY

S matkou Celestou v každodennosti

S matkou Celestou v každodennosti| 29/03/2015

Moja milovaná, vstúp do mojej lásky, nasleduj ma a pozoruj všetko, čo chcem dnes v tebe vykonať: chcem vojsť do tvojej duše ako kráľ pokoja, ako som vošiel do Jeruzalema. Vošiel som tam na osliatku, aby sa prejavilo víťazstvo mojej pokory. Vďaka tvojej viere prídem k tebe pod spôsobom eucharistického chleba. Prídem pokojne a ty ma budeš očakávať pri bráne svojho mesta a pripravíš mi cestu....

čítaj ďalej...
Tlačivo na stiahnutie

Tlačivo na stiahnutie| 28/03/2015

Aj tohto roku sa mnohí z nás môžu rozhodnúť komu darujú 2% daň z príjmu.

čítaj ďalej...
Slová povzbudenia pápeža Františka

Slová povzbudenia pápeža Františka| 27/03/2015

Život je vzácny poklad, no objavíme ho len vtedy, keď ho darujeme ostatným.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.