AKTUALITY

Učíme sa čnostiam - skromnosť

Učíme sa čnostiam - skromnosť| 29/11/2017

Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Lk 17, 10).

čítaj ďalej...
Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko

Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko| 27/11/2017

V nedeľu, 26. novembra, na sviatok Krista Kráľa, sme v našej kaplnke ďakovali nebeskému Otcovi za 15 rokov nášho pôsobenia na Slovensku, na Hornom Zemplíne.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - tichosť

Učíme sa čnostiam - tichosť| 04/10/2017

Ľudia tohto tisícročia stratili schopnosť rozpoznávať Boží hlas, keď k nám v tichu a v láske hovorí svoje slovo. Namiesto toho počúvame úskočný šepot seba v nás. O tichu ako o čnosti možno hovoriť len vtedy, ak je toto ticho prostriedkom sebapoznania, užšieho spojenia s Bohom a dokonalejšej komunikácie s blížnym.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.