AKTUALITY

Christos raždajetsja!

Christos raždajetsja!| 21/12/2017

„Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci“ (Lk 2, 6 – 7).

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - skromnosť

Učíme sa čnostiam - skromnosť| 29/11/2017

Keď urobíte všetko, čo sa vám prikázalo, povedzte: "Sme neužitoční sluhovia; urobili sme, čo sme boli povinní urobiť.“ (Lk 17, 10).

čítaj ďalej...
Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko

Oslava 15. výročia nášho príchodu na Slovensko| 27/11/2017

V nedeľu, 26. novembra, na sviatok Krista Kráľa, sme v našej kaplnke ďakovali nebeskému Otcovi za 15 rokov nášho pôsobenia na Slovensku, na Hornom Zemplíne.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.