AKTUALITY

Christos voskrese!

Christos voskrese!| 02/04/2018

„Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu.“ (z utierne)

čítaj ďalej...
Ikonopisecký kurz 2018

Ikonopisecký kurz 2018| 19/03/2018

Tak, ako tomu bolo pred rokom, tak aj toho roku od 12-18. marca prebiehal v našom kláštore ikonopisecký kurz pod vedením rumunského ikonopisca a reštaurátora Mihaia Cucu. Zúčastnilo sa na ňom osem mladých nádejných ikonopiscov. Veríme, že to neboli ich posledné ikony, že sa budú v tomto smere ďalej rozvíjať.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - čistota

Učíme sa čnostiam - čistota| 11/01/2018

Čistota je vlastnosť človeka, ktorého vnútro – myšlienky, city, kontrolované i nekontrolované sklony, záľuby, túžby -, ako i vonkajšok – slová, posunky, reči, žarty, diskusie a celé konanie – prezrádza nefalšovanú lásku k pravde, šľachetnú motiváciu činov, nezištnosť, poctivosť, úprimnosť až priehľadnosť, navonok i vnútri.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.