AKTUALITY

Rozlúčka s naším vladykom

Rozlúčka s naším vladykom| 04/09/2018

"Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach." (Mt 5, 16)

čítaj ďalej...
Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice| 22/05/2018

Pondelok po nedeli Zoslania Svätého Ducha je v našom obrade zároveň aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Keďže kláštor je zasvätený jedinému Bohu v troch božských osobách, rehoľné spoločenstvo ako aj veriaci z blízkeho okolia, prišli sem spoločne osláviť Najsvätejšiu Trojicu.

čítaj ďalej...
Farské evanjelizačné bunky

Farské evanjelizačné bunky| 22/05/2018

Začiatkom mája sa v areáli nášho kláštora konalo stretnutie lídrov, kňazov a záujemcov o nový projekt pod názvom - Farské evanjelizačné bunky. Systém ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí, v ktorom žije.

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.