AKTUALITY

Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice

Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice| 22/05/2018

Pondelok po nedeli Zoslania Svätého Ducha je v našom obrade zároveň aj sviatkom Najsvätejšej Trojice. Keďže kláštor je zasvätený jedinému Bohu v troch božských osobách, rehoľné spoločenstvo ako aj veriaci z blízkeho okolia, prišli sem spoločne osláviť Najsvätejšiu Trojicu.

čítaj ďalej...
Farské evanjelizačné bunky

Farské evanjelizačné bunky| 22/05/2018

Začiatkom mája sa v areáli nášho kláštora konalo stretnutie lídrov, kňazov a záujemcov o nový projekt pod názvom - Farské evanjelizačné bunky. Systém ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí, v ktorom žije.

čítaj ďalej...
Christos voskrese!

Christos voskrese!| 02/04/2018

„Pristúpte, všetci verní, pokloňme sa svätému Kristovmu vzkrieseniu, lebo skrze kríž prišla radosť celému svetu.“ (z utierne)

čítaj ďalej...
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.