AKTUALITY

Duchovné cvičenia pre dievčatá

Duchovné cvičenia pre dievčatá| 16/10/2017

Srdečne pozývame na duchovné cvičenia pre dievčatá. Bližšie info na plagáte.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - tichosť

Učíme sa čnostiam - tichosť| 04/10/2017

Ľudia tohto tisícročia stratili schopnosť rozpoznávať Boží hlas, keď k nám v tichu a v láske hovorí svoje slovo. Namiesto toho počúvame úskočný šepot seba v nás. O tichu ako o čnosti možno hovoriť len vtedy, ak je toto ticho prostriedkom sebapoznania, užšieho spojenia s Bohom a dokonalejšej komunikácie s blížnym.

čítaj ďalej...
Učíme sa čnostiam - láska

Učíme sa čnostiam - láska| 14/09/2017

"Aby ste sa aj vy vzájomne milovali, ako som ja miloval vás." (Jn 13,34) Nestačí milovať druhého ako seba. Musím milovať, ako miloval Boh. Tak, ako miloval Ježiš. Naša láska musí byť taká, akou bola jeho láska: žiarivá, horúca, bez výnimiek a diskriminácie. Musí objímať aj tých, ktorí si to nezaslúžia.

čítaj ďalej...