História

 

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa (Ordo Santissimi Redemptoris – OSsR) známa ako rehoľa redemptoristiek, vznikla 13. mája 1731v malebnom talianskom mestečku Scala. Bol to deň, v ktorom Cirkev slávila sviatok Zoslania Svätého Ducha.

Jej zakladateľkou je bl. matka Mária Celesta Crostarosa, ktorá v roku 1725 dostala od Boha zjavenie regúl nového inštitútu, ktorý by mal pripomínať svetu nekonečnú lásku Boha ku každému človeku. V júli toho istého roka boli reguly predstavené skupine neapolských teológov, ktorí ju aprobovali.

Z poverenia miestneho biskupa k podrobnejšiemu rozpoznaniu tohto diela bol menovaný o. Alfonz de Liguori (neskorší zakladateľ CSsR), ktorý po preskúmaní záležitosti potvrdil, že je to Božie dielo.

Kláštorná kapitula schválila prijatie nových regúl a so súhlasom biskupa sestry prijali novú regulu na sviatok Zoslania Sv. Ducha už spomínaného 13.mája1731. Takto bol svet pôsobením Svätého Ducha obdarovaný novou kontemplatívnou klauzúrnou rehoľou, ktorá svojím životom modlitby a lásky sa stáva živou pamiatkou – sprítomnením lásky, ktorou nás Boh miluje v Ježišovi Kristovi.

6.augusta 1731 si všetky sestry obliekajú nový tmavočervený habit, ktorý má pripomínať hlavné poslanie redemptoristky.

V roku 1733 duchovný vodca matky Celesty, biskup Falcoja, vykonal v regulách veľké zmeny natoľko, že stratili svoj prvotný význam. Keďže Matka Celesta vedená hlasom svedomia s tým nesúhlasila, musela kláštor v Scale opustiť.

Po 5-ročnom hľadaní a pôsobení v inom kláštore zakladá v roku 1738 vo Foggi spoločenstvo, ktoré žije jej prvotnou regulou. Život spoločenstva veľmi vplýval na okolie a jeho zakladateľku miestne obyvateľstvo volalo svätou predstavenou.

8. júna 1750 pápež Benedikt XIV. schválil novú regulu inštitútu a oficiálny názov  – Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa.

Rehoľa sa postupne rozšírila do iných krajov Európy, a neskôr do celého sveta.V súčasnosti je na svete 40 spoločenstiev redemptoristiek. V roku 1989 sa do Tuchowa (Poľsko) vrátili poľské sestry, ktoré boli na formácii v Taliansku a už v roku 1993 k ním vstúpili prvé tri Slovenky. Pán postupne privádzal ďalšie povolania z obidvoch obradov a v Bielsku sme mali spoločnú formáciu.

Začiatky pôsobenia nášho spoločenstva na Slovensku Pán pripravil v Sačurove (r. 2002) a v decembri 2007 sme sa presťahovali do nového kláštora vo Vranove n/ T – Lomnici.