Charizma a poslanie

 

„Boh nás povolal, aby sme boli v dnešnej Cirkvi a vo svete 

zjavením jeho nekonečnej lásky ku každému človekovi – živou pamiatkou Vykupiteľa.“

                                                                                                           (z Konštitúcií)

 

Život osobnej a liturgickej modlitby

Náš život je životom modlitby a dôverného spoločenstva s Pánom. Skrze „vnútorné premieňanie sa v Krista“ túžime byť „misionárkami“ a „apoštolkami“ Božej lásky.

Do našich modlitieb zahŕňame celý svet, zvlášť miestnu Cirkev, kňazov, otcov a bratov redemptoristov, s ktorými je naše poslanie úzko späté a všetkých tých, ktorí nás s dôverou prosia o príhovor pred Pánom.

 

Život vzájomnej lásky v spoločenstve

Nevyhľadávame tvrdý a prísny spôsob života, ale snažíme sa žiť duchom blahoslavenstiev a prežívať neustálu prítomnosť Krista Vykupiteľa v každodenných udalostiach.

Ovocím nášho prebývania s Kristom je vyžarujúca radosť, úprimná jednoduchosť a pravá láska.

 

Evanjeliová pohostinnosť 

Kláštor je miestom aj pre všetkých, ktorí sa chcú stíšiť, prehĺbiť svoj vzťah s Bohom formou duchovných cvičení alebo v priateľských a individuálnych stretnutiach so sestrami.