Učíme sa čnostiam - dobrota

 

Keď je reč o dobráckosti, vynorí sa pred nami obraz človeka, ktorý je schopný konať dobro tak prirodzene, že je to až nenápadné, tak taktné, že to nikoho neponižuje, a v takých okamihoch, keď to ten druhý najväčšmi potrebuje. Dobrý človek nepátra druhému v tvári, čo je zač, ale koná takmer spontánne. V tom spočíva práve charakter tejto čnosti: konať dobro, len čo sa naskytne príležitosť a lebo to vyžaduje nutnosť daného okamihu.

 

Od dobročinnosti sa líši tým, že musí ísť o dobrotu skutkov, čiže konkrétnu, nenápadnú a tolerantnú. Lebo nikto nám nemôže preukázať nejaké dobrodenie a ostať pritom odmeraný, namosúrený a zavše i netaktný. Človek volí dobré, prijateľné a situácii primerané spôsoby dobročinnosti. Dobro sa stane dobrým až dobráckosťou. Prejavy láskavosti takto samočinne, neúmyselne vzbudzujú u adresáta či obdarovaného príjemný pocit, neponižujú ho a nevzbudzujú v ňom obavu, že musí všetko odplatiť. Láskavý človek sa takto mimovoľne javí ako láskyhodný.

 

Dobráckosť nie je vrodená, veď spolu s dobrými vlastnosťami konštatujeme u každého i zlé. Preto tá údajná "vrodená dobrota" bude skôr dobrý temperament, či aktivizovanie dobrých sklonov už v útlom detstve, najmä trvalým dobrým príkladom rodičov.

 

Vnútorná dobrota vtláča každému skutku tvár láskavosti a láskyhodnosti. Javí sa to úplne tak vo výraze tváre ako v gestách, v lesku očí ako v pohyboch, v slove ako v zafarbení hlasu. Človek rastie v dobrote zvnútra navonok. I keď aj to je pravda, že dobrý skutok má svoj spätný vplyv na dotváranie dobrého vnútra. Je znakom veľkej dobroty, ak niekto verí, že iní sú dobrí. Zlí, alebo tí, ktorí sa už popálili, veria skoro vždy v opak.

 

Dobrota srdca je to najnormálnejšie, čo sa očakáva najmä od príslušníkov kresťanskej tradície. Nakoľko duch evanjelia prekvasil srdce nejakého kresťana, vidno, alebo malo by byť vidno z toho, do akej miery ovláda najzákladnejšiu vlastnosť kresťana: dobrotu. O Ježišovi evanjelista Marek napísal: "Dobre robí všetko" (7, 37). On je vzorom dobroty, dobráckosti, ktorá nie je ani slabosťou ani zmäkčilosťou, lebo vie, že zlu možno zamedziť aj násilím, no dobro sa nikdy nedá vynútiť. K tomu človeka možno priviesť iba láskou. A táto vie voliť dobrácke, až láskyplné spôsoby. A láske nikto natrvalo neodolá. Láske nik nie je schopný odporovať až do nekonečna.

 

(A. Hlinka, Každý sa môže zmeniť)

 

 

*

 

 

V malom hostinci stál starý klavír. Nikto na ňom nehral. Niekedy iba slúžka, či ľahkomyseľní chlapci prichádzali a udierali na klávesy. Istého dňa zavítal do toho hostinca hudobný umelec a zahral na ňom. Hral dlho a nádherne. Po prvýkrát okolití obyvatelia počuli peknú melódiu vychádzajúcu zo starého klavíra.

 

Podobným nástrojom, tiež nezvyčajne citlivým, je človek. Zvlášť ten na prvý pohľad nemilý, zlý. Dôležité je len, ako k nemu podídeme. Keď to učiníme zle, natrafíme na nesprávne tóny, ktoré vyvolajú nepríjemné zvuky. Je mnoho ľudí, ktorí sa stali zlými, lebo ich považovali za takých. Nedočkali sa „umelca“, ktorý by z nich vydobyl ten správny tón. Ľahko je človeka zlomiť. Oveľa ľahšie než rozladiť nástroj. Dobrota je všade veľmi potrebná. Potrebný je tvoj „správny tón“ v hlase, na tvári, v úsmeve.

 

Rastlina bez slnka a vody vädne. Podobne aj človek. Tiež potrebuje slnko a veľa tepla. Tou atmosférou je dobrota. V nej sa dobre cíti, rozvíja a vzrastá. Niet ľudí úplne zlých, sú iba ľudia, ktorí viac než iní potrebujú dobrotu. Nakazme iných bacilom žičlivosti a vľúdnosti, vitamínom úsmevu a dobrého slova. Lebo dobré slovo je hudbou sveta. Avšak slová sa rodia z myšlienok. Preto liečme naše myšlienky aj myšlienky iných.

 

 

*

 

 

Jedinou dôležitou vecou v živote je byť dobrým človekom. (P. Bosmans)

 

Človek, ktorý koná dobro, bude schopný aj dobre hovoriť. (R. Schneider)

 

Čím je človek múdrejší a lepší, tým viac vidí v ľuďoch dobro. Čím je hlúpejší a podlejší, tým viac v nich vidí zlo.

 

Zaodej sa do citlivosti a dobroty voči ľuďom vôkol teba a nedaj nikomu stáť v chlade. (P. Bosmans)

 

Kvety majú očarúvať svojou krásou, ľudia zasa dobrotou. (P. Bosmans)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.