Rozlúčka s naším vladykom

 

Dňa 3. septembra, vo večerných hodinách, sme slávili primičnú archijerejskú liturgiu, ktorej predsedal novovysvätený vladyka Marián Andrej Pacák CSsR, bývalý duchovný správca kaplnky sestier. Keďže tu slúžil dva roky, prišlo mu zagratulovať, potešiť sa s ním a zároveň rozlúčiť množstvo veriacich nielen z Lomnice, ale aj z okolitých obcí, s ktorými sa stretával pri občasnom zastupovaní.

 

Aj touto cestou, vladyka, chceme Ti vyjadriť našu vďačnosť za všetky vynaložené obety, za skryté i spoločne prednášané modlitby. Za to, že si v nás i v našom ľude zanechal pekné svedectvo dobrého pastiera podľa Srdca Ježišovho, brata a priateľa. Keďže začínaš novú etapu svojho života, chceme Ti zaželať a vyprosovať všetky potrebné milosti, hojnosť darov Svätého Ducha, láskavé a milujúce srdce. Aby si vždy cítil materinskú ochranu a starostlivosť Panny Márie a aj naďalej odrážal vo svojom živote jej čnosti.

 

Veľká vďaka za všetko! Zostávaš v našej modlitbe a spomienkach. Veríme, že na nás ani ty nezabudneš a občas navštíviš toto miesto i tento kraj;  že ťa ani my a ani naša Cirkev na Slovensku tak celkom nestrácame.


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.