Pozvánka na odpustovú slávnosť

 
Odpustová slávnosť Najvätejšej Trojice
 
 
 
Pozývame všetkých na kláštornú odpustovú slávnosť Najsvätejšej Trojice, ktorá sa uskutoční 25.mája 2015 o 17.30 hod v našej kláštornej kaplnke v Lomnici. Hlavným kazateľom odpustu bude o. Metod Lukačik CSsR, nový viceprovinciál michalovskej viceprovincie. Ďalším hosťom bude o. Jozef Zorvan a samozrejme nebude chýbať ani náš o. Ľubo Petríčko. Tešíme sa na stretnutie s Vami v našom kláštore! V tomto dni sv. liturgia bude slávená na tieto úmysly:
 
o. Ľubo Petričko: - za dobrodincov kláštora
                              - za rodinu Mižovovú - o Božie požehnanie  
 
o. Metod Lukačik:  - za Jaroslava s rodinou - o Božie požehnanie
                                - za Sivliu ,Miloša, Samuela, Natáliu 
 
o. Jozef Zorvan:  - MUDr. Dušana Kostovčika ml.
                              - za Annu - za zdravie                          
Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.