Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice

 

Hlavným slúžiteľom odpustovej slávnosti bol o. Martin Zlacký, vikár humenského arcibiskupského vikariátu, ktorý veriacich povzbudil k odvahe, dôvere a otvorenosti na Svätého Ducha. Prirovnal ho akoby k drôtiku, ktorý drží kvety v kytici, s pomocou ktorého zostávajú pevné a neochvejné. Slávnosti sa zúčastnili aj miestny duchovný správca o. Marián Andrej Pacák CSsR, protoihumen redemptoristov o. Metod Lukačik CSsR, duchovný správca filiálky Lomnica o. Jozef Zorvan a tunajší rodák o. Jozef Kavčák. Po slávnostnom sprievode okolo chrámu sa všetci zúčastnení stretli na spoločnom agapé v areáli kláštora.


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.