Farské evanjelizačné bunky

 

Stretnutie zorganizovali členovia už založených farských buniek na Slovensku pod vedením duch. otca Jozefa Zorvana. Pozvanie prijali hostia z Čiech - o. Kamil, pani Hanka a Vierka z Komunity Blahoslavenstiev, ktorí zúčastnených bližšie oboznámili s novou metódou a obohatili ich o vlastné skúsenosti. Program bol popretkávaný modlitbou a piesňami chvál v doprovode o. Petra Milenkiho.

 

Na priblíženie ponúkame pár záberov:


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.