Dnes začíname naše komunitné duchovné cvičenia

 

Dnes začíname naše 5 - dňové komunitné duchovné cvičenia, ktoré vedie spolu so Sv. Duchom  exercitátor o. Andrzej Kowalski CSsR. Témou duch. cvičení je ZVÁBENÍ A OPUSTENÍ. V tom čase (27.4 -1.5.2015) je aj zmena v liturgickom kláštornom poriadku. Poľské sv. omše budú slávené o 12.00 hod v kláštornej kaplnke, na ktoré je každý pozvaný. Porúčame sa na ten čas milostí do Vašich modlitieb a aj my pamätáme na Vás a na Vaše úmysly pre Pánom. Pán Boh zaplať!

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.