Christos voskrese!

 

Z hĺbky našich sŕdc Vám prajeme, aby ste vo svojom živote mohli prijať dobrá, ktoré Vám Pán pripravil, aby ste s osvieteným srdcom, oživení a zjednotení s Kristom, naším pravým Bohom, mohli spievať radostné

 

 

CHRISTOS VOSKRESE!