Christos voskrese!

 

Z hĺbky našich sŕdc Vám prajeme, aby ste vo svojom živote mohli prijať dobrá, ktoré Vám Pán pripravil, aby ste s osvieteným srdcom, oživení a zjednotení s Kristom, naším pravým Bohom, mohli spievať radostné

 

 

CHRISTOS VOSKRESE!


Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.