Christos raždajetsja!

 

Rozjímaj o pokornom a chudobnom príchode Márie a Jozefa do mestečka Betlehema. Všimni si, že zo všetkých domoch, ktoré navštívili, mu odpovedali, že niet pre nich miesta. Všetci ich vyháňali a odmietali.

Pochop, že Boh lásky prichádza volať ľudské srdcia. Chce sa nám darovať. Ale ľudia ho odmietajú a vravia mu, že niet preňho miesta, pretože ich srdcia sú plné pozemských vášní. Uvažuj o dobrote milujúceho Boha. Napriek tomu, že človek ho odmieta a odháňa, sa vracia a znovu klope na dvere ľudského srdca. Opätovne prichádza so svojimi dobrými nadchnutiami a plný lásky klope, až kým mu neotvoria.

Uvažuj o tom, koľko ráz už klopal na dvere tvojho srdca a ty si mu odpovedala, že niet preňho miesta, pretože tvoje srdce bolo plné nezriadených vášní a lásky k stvoreniam. Ďakuj mu za veľkú dobrotu a pros jeho Milosrdenstvo, aby ti odpustilo toľké odmietanie. Úpenlivo ho pros, aby prišiel a narodil sa v tvojom srdci.

 

 

Rozjímaj o tom, že keď svätý patriarcha Jozef videl, že je už noc a že ho všetci odmietli, dovolil Bohu, aby ho viedol. So svojou manželkou sa potom utiahol do stajne za mestom, ktorá slúžila pre dobytok. Bola to napoly uzatvorená, rozpadávajúca sa stajňa. Vošli dnu a Jozef sa pustil do čistenia. Snažil sa urobiť aspoň trochu miesta, aby si mohli v noci odpočinúť a ochrániť sa pred chladom.

Obdivuj a žasni nad tým, že vznešený Boh sa chcel ukryť v takom bezvýznamnom judejskom mestečku, akým je Betlehem. Za miesto svojho narodenia si zvolil biednu stajňu. Chcel byť odmietnutý a opovrhovaný, pretože je nepriateľom úcty, ktorú ponúka svet. Smradľavá maštaľ predstavuje srdce hriešnika, ktoré Boh poctil tým, že v ňom chce prebývať a premeniť ho na raj, ak ho hriešnik prijme a poskytne mu miesto.

Moja milovaná Láska, keďže hľadáš stajňu, aby si sa v nej mohol narodiť, vojdi do maštale môjho biedneho srdca a premeň ho na raj svojich rozkoší. Chcel si sa narodiť za tmy o polnoci, pretože svet sa pred tvojím príchodom nachádzal v temnote. Aj duša hriešnika je vo tme, kým do nej nevstúpiš a nenarodíš sa v maštali ľudského srdca.

 

(Bl. M.C. Crostarosa, z knihy Meditácie na Advent)

Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa spracúva osobné údaje podľa zásad v súlade s platnou právnou úpravou. Princípy ochrany osobných údajov, podľa ktorých postupuje, ako aj kontakt na zodpovednú osobu sa nachádza na https://gdpr.kbs.sk/. Zabezpečenie OOU Gréckokatolíckou cirkvou v SR.