Ďakujeme za modlitby počas našich DC

 
Ďakujeme krásne za všetky modlitby na naše úmysly počas našich komunitných DC, ktoré boli pre nás veľmi požehnané a aj obsahovo veľmi bohaté. O. Andrzej Kowalski CSsR si pomáhal aj obrazmi súvisiace s témou a filmom. Duchovné cvičenia boli popretkávané dvomi nosnými myšlienkami: Prebudení, aby byť s Pánom - biblické rozjímania nad povolaním Samuela a druhá téma bola zameraná na rehoľný život: Zvábení a opustení. 
Ešte raz veľmi pekne ďakujeme za modlitebnú jednotu. Aj my sme pamätali pred Pánom na vaše úmysly.