Primičná sv. liturgia

Veľkým dňom bol pre nás všetkých 1. júl 2021, keď slávil v našej kláštornej kaplnke svoju prvú sv. liturgiu náš bývalý miništrant, neskorší bohoslovec a v súčasnosti už Kristov kňaz, o. Martin Grošík, rodák z tunajšej Lomnice. Roky sme boli svedkami jeho cesty za Pánom, keď pomáhal v službe našim kňazom pri Pánovom oltári. Veľká vďaka, o. Martin, za Tvoju službu a pekné svedectvo života. Našou modlitbou Ťa budeme sprevádzať aj naďalej. Buď dobrým pastierom pre svojich veriacich a sám oddane nasleduj svojho Majstra a Učiteľa.