Sviatok klauzúrnych rehoľníkov

Dňa, 21. novembra na sviatok Vstupu Bohorodičky do chrámu, ktorý je súčasne sviatkom všetkých klauzúrnych spoločenstiev, slávil v našej kaplnke svätú liturgiu prešovský arcibiskup a metropolita Ján Babjak SJ.

Vo svojom príhovore, citujúc Svätého Otca Františka, vyzdvihol prínos klauzúrnych sestier pre svet. „Ste majákmi, ktoré signalizujú prístav tým, ktorí sa stratili na otvorenom mori; pochodňami, ktoré osvetľujú temnú noc; strážcami, ktorí oznamujú nový deň, keď je ešte noc. Čo by sa stalo so slabšími členmi Cirkvi, ktorí vo vás nachádzajú oporu, aby mohli pokračovať na svojej ceste?“

Otec arcibiskup nás následne vyzval, aby sme prehodnotili posledné roky, či sme sa viac pripodobnili Ježišovi? Aby sme sa nedali oklamať protivníkovi, ktorý bude zúriť, aby nás zneistil, či znechutil, lebo vie, že sme si vybrali lepší podiel. Zároveň nás povzbudil, aby sme ako Panna Mária vždy kráčali v Božej prítomnosti a boli dokonalé podľa jej vzoru.  Po svätej liturgii sme sa stretli so svojím pastierom na spoločnom agapé.