Pascha 2019

Aká to neslýchaná radosť, aká to nesmierna sladkosť! Všetkých v predpeklí sa naplnil blaženosťou,

keď v temných priepastiach zažiarilo tvoje svetlo, Kriste.

 

(tropár z Jeruzalemskej utierne Veľkej soboty)