Odpustová slávnosť

V pondelok 10. júna 2019 sa na sviatok Najsvätejšej Trojice vo večerných hodinách konala v našom kláštore odpustová slávnosť. Hlavným celebrantom a zároveň kazateľom bol protosynkel Bratislavskej eparchie o. Vladimír Skyba. Spoluslúžiteľmi boli duchovný správca sestier o. Milan Záleha CSsR a o. Ján Lemeš. Na záver boli všetci účastníci pozvaní na malé občerstvenie. Na priblíženie ponúkame pár záberov a zamyslenie z homílie o. Vladimíra:

Po ukončení školy, teóriu sme šťastne zvládli, už iba tá prax. Nestačí len vedieť. Tak to bolo aj s apoštolmi. Kristus ich tri roky učil, boli svedkami jeho zázrakov, jeho smrti i vzkriesenia. A predsa po všetkom, vracajú sa naspäť k svojmu rybolovu. Teóriu mali zvládnutú, ale prišla na rad prax a oni znovu išli chytať ryby.

Kedy sa to všetko u nich pretransformovalo do praxe? Pri zoslaní Svätého Ducha. Peter kázal a obrátilo sa päťtisíc mužov okrem žien a detí. Čo sa vtedy stalo? To už bolo vovedenie toho všetkého do praxe. On totiž v Duchu Svätom začal vidieť svoju vlastnú históriu, svoje dejiny, že toto všetko, čo Kristus robil sa vzťahovalo naňho, na jeho život, na jeho spásu a vykúpenie. A preto mohol ísť a ohlasovať svetu. Toto je veľmi dôležité pre náš život. My všetci sme vyučení vo viere, ale bez Ducha Ježiša Krista nerozumieme ani viere, ani krížu. Aj sme veriaci, ale bez Božieho Ducha sa pohoršujeme na všetkom, na sebe, na svojom blížnom, nerozumieme svojmu životu. Potrebujeme všetci objaviť, že bez neho nie je možné pochopiť veci, ktoré sa dejú v mojom živote.

Pilát chcel zachrániť Krista, previedol ho teda pred ľud, ktorí naň žaloval. „Koho vám mám prepustiť, Krista, alebo Barabáša?“ Všetci volili vraha a nevinného žiadali odsúdiť.  A my všetci si povieme, že by sme volili Krista. Či vo svojom živote naozaj volím Krista? Či môj štýl života je voľbou Krista alebo Barabáša? Barabáš bojoval za pravdu, lebo Židia boli okupovaní rímskou mocou. Otvorene bojoval proti Rimanom. Veril v spravodlivosť ľudskej moci, v systém, v politiku. Kristus sa na kríži nepohoršil a prijal ľudskú slabosť. Nepohoršujme sa na slabosti svojho brata. Ak sme ako Barabáš, budeme žiadať spravodlivosť, pravdu tohto sveta. Voliť Ježiš Krista je nepohoršiť sa na kríži , postaviť sa na posledné miesto, prijať kríž a dovoliť, aby sa tento kríž na mne zjavil. Bez Božieho Ducha neobjavím silu kríža. Prví kresťania volali kríž žiariacou tvárou nebeského Otca. V kríži videli silu a lásku Boha, ktorá sa zjavila v Kristovi. Na kríži dostali odpoveď na svoj život. Tu nikto nebol odsúdený, tu všetci boli milovaní, tu sa všetkým odpúšťa. V svetskej spravodlivosti je zničiť, odstrániť, vyhnať.

Dnes nás Duch Svätý chce naplniť, aby sme porozumeli svojmu krížu, svojmu povolaniu, aby sme skutočne mohli zakúsiť spásu, keď ma prestanú ničiť hriechy mojich bratov. Keď sa prestanem na nich pohoršovať, keď mám lásku Ježiša Krista.