Všetko je darom, všetko je milosťou

Tretí február 2019 bol pre naše spoločenstvo mimoriadne krásny a požehnaný, keďže v nedeľu Zacheja, Boh naplnil naše túžby a očakávania po dare nového povolania. Dobrotivý Boh nám dal milosť prežívať radosť z novej etapy, ktorú pred nami otvoril v dare povolania sr. Emanuely Pavly Halíkovej, ktorá v tomto dni vykročila na cestu ročného noviciátu v našom spoločenstve, zaodetá do bordového habitu a bieleho závoja. Habit je znak jej uvedenia do rehoľného života v Reholi Najsvätejšieho Vykupiteľa. Sr. Emanuela si „zakryla hlavu závojom pokory a stálej poslušnosti na znak duchovnej múdrosti… Táto novicka je nádejou Cirkvi a nášho spoločenstva, je pokladom, ktorý Boh nám odovzdáva, aby sme ho chránili ako zrenicu oka.“ Novicka „prijala malé zasnúbenie a obliekla na seba Božiu výzbroj, aby mohla silne odolávať a víťaziť nad nepriateľmi, nástrahami zlých duchov a nad vladármi tohto temného sveta“ (z obradu obliečky).

Táto udalosť je pre naše spoločenstvo historická aj z toho dôvodu, že môžeme tento noviciát viesť v našom spoločenstve na základe rozhodnutia Kongregácia pre inštitúty zasväteného života a spoločnosti apoštolského života aj napriek tomu, že nie sme samostatný kláštor. Bohu vďaka za všetky jeho preukázane aj skryté dobrodenia, ktorými nás stále zahŕňa.

Ďakujeme všetkým za modlitby a s veľkou dôverou zverujeme cestu nášho spoločenstva, našu novicku sr. Emanuelu, do Vašich modlitieb. Nech Boh sa oslávil a povolá ďalšie mladé, odvážne srdcia, ktoré ochotne a radostne odpovedia darom svojej lásky na tú Božiu.