Farské evanjelizačné bunky

Začiatkom mája sa v areáli nášho kláštora konalo stretnutie lídrov, kňazov a záujemcov o nový projekt pod názvom – Farské evanjelizačné bunky. Systém ponúka cirkvi účinný nástroj obnovy farnosti a vyskúšanú metódu evanjelizácie. Spoločenstvo farnosti sa tak stáva miestom stretnutia s Bohom, v ktorom sa každý učí byť svedkom v prostredí, v ktorom žije. Stretnutie zorganizovali členovia už založených farských buniek na Slovensku pod vedením duch. otca Jozefa Zorvana. Pozvanie prijali hostia z Čiech – o. Kamil, pani Hanka a Vierka z Komunity Blahoslavenstiev, ktorí zúčastnených bližšie oboznámili s novou metódou a obohatili ich o vlastné skúsenosti. Program bol popretkávaný modlitbou a piesňami chvál v doprovode o. Petra Milenkiho.